Hanken är en rättvis och ansvarsfull arbetsgivare. Vi värderar lika möjligheter och välmående hos hela den akademiska och administrativa personalen högt. I vår personalledning och personalutveckling agerar vi enligt de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet.   

Vi stöder kompetensutvecklingen hos hela personalen. Akademiskt ledarskap, som karakteriseras av öppen kommunikation i båda riktningar, är en nyckelfaktor när det gäller att stimulera initiativ och stöda personalens arbetsinsatser. Målet är att erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna att utföra sina uppgifter och samtidigt hitta en balans mellan arbete och privatliv.  

Utöver detta utvecklar vi konstant vår rekryteringsprocess till att vara kompetenskraftigt för att locka kompetenta talanger till vårt team. Vi strävar till att ha en internationell fakultet utan att äventyra vårt ansvar i att utbilda svenskspråkiga ekonomer. 

På Hanken främjas hållbarhet och delaktighet i all verksamhet och även i samhället. 

Hanken är en expertorganisation. Endast en procent av världens handelshögskolor har de tre mest ansedda ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA. Hanken är en av dem. Hanken finns också rankad i Financial Times Masters in Management (MiM) rankning, och i U-Multirank. Läs mer här

Vår strategi 2030 betonar forskning och utbildning av hög kvalitet, internationalisering, starka näringslivskontakter och hållbarhet. Genom ett mångdisciplinärt och samarbetsinriktat angreppssätt skapar forskarna vid Hanken ny kunskap och nya handlingsmönster för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Du kan läsa mer om Hankens strategi här

Forskargrupperna på Hanken är meriterade och på Hanken bedrivs både grundforskning, tillämpad forskning och beställningsforskning. Allt oftare arbetar vi i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet. Mer information om forskning på Hanken, som till exempel styrkeområden och publikationer, hittar du här

Hanken är en mångkulturell organisation. Ur ett nationellt perspektiv är Hanken ledande då det gäller internationaliseringen av sin verksamhet.  

Hanken deltar aktivt i nationella och internationella allianser och nätverk som stöder utvecklingen av högskolan, vilket stärker forskningen, utbildningen och stödfunktionerna. Utöver det deltar forskarna vid Hanken aktivt i internationella forskningsnätverk och en betydande andel av Hankens publikationer är internationella sampublikationer.  Läs mer om våra internationella nätverk här.  

På Hanken jobbar vi aktivt för att integrera internationella lärare, forskare och studerande i Finland. Information gällande skatter, löner, intyg osv. riktad till internationell personal distribueras via vår HR enhet och projektet HEI LIFE ska stöda integreringen av internationell personal och deras familjer till livet i Finland

Förutom att erbjuda intressanta karriärmöjligheter vill vi på Hanken också ta hand om de anställdas välmående genom att erbjuda olika typer av välmående förmåner:

  • Företagshälsovård – Hanken erbjuder företagshälsovård hos Terveystalo med mål att stöda personalens arbetshälsa och förebygga arbetsoförmögenhet 
  • Flexibel arbetstid - Med flextider kan du anpassa dina arbetstider efter dina egna behov och din vardag. 
  • Familjevänlig kultur- Flexibel arbetstid, flexibla semestrar, möjlighet till distansarbete och deltidsarbete ger förutsättningar till en unik möjlighet att kombinera privatliv med jobbet  
  • ePassi - Du väljer själv hur du spenderar summan som laddas till ditt ePassi konto! Personalförmånen inkluderar sport, kultur, pendlig samt välmående.  
  • Unisport - Alla Hanken anställda kan köpa UniSports gymmedlemskaps kort till ett förmånligare personalpris.  
  • Personalevenemang – Med jämna mellanrum ordnas det diverse program för Hankens personal. Speciellt de med avslappnade After work tillställningarna har varit en stor succé.  
  • Uppföljning av välmående och engagemang - Genom att kontinuerligt följa upp välmående och engagemang genom arbetsklimatundersökningar och pulsförfrågningar ser vi till att konstant utveckla verksamheten i enlighet med de anställdas välmående och trivsel.  
  • Årliga utvecklingssamtal - kommunicera behovet av stöd och utbildning till din chef samt en möjlighet för chefen att lyfta fram olika aspekter av arbetet som berör både medarbetaren och samarbetet inom enheten. 
  • Utbildning och stöd - På Hanken-nivå ordnas utbildning och stöd i olika delområden så som användningen av olika arbetsverktyg och digitalisering. Den administrativa personalen och stödpersonalen uppmuntras att delta i utbildningar, seminarier och konferenser som är till nytta för arbetsuppgifterna och kompetensutvecklingen. För lärare och forskare ska man i arbetsplanen reservera tid för kompetensutveckling i form av pedagogisk utbildning, konferenser och annan meriterande verksamhet. Chefer och medarbetare får stöd i att utveckla hållbara arbetssätt och en god arbetsmiljö. 

Hankens opererar på två orter i Finland; i huvudstaden Helsingfors, som erbjuder en spännande kombination av högteknologi, design och natur, och i Vasa som står centrum för företagarandan och energiklustret i regionen. Hankens devis är att vi är en enhet med verksamhet vid två orter. Du kan läsa mer här.

Funderar du på att flytta till Finland? Här kan du läsa mer om Helsingfors och Vasa samt vad de olika orterna kan erbjuda!

Våra medarbetare

Hur är det egentligen att jobba här på Hanken? Här kan du läsa om vad våra medarbetare sagt om att jobba med oss.

A portrait of Hanna Silvola, Associate professor in accounting

Vår institution är ganska liten, men jag gillar miljön. Det hörs mycket skratt i korridorerna, och här är en glad stämning, det verkar som om människor trivs med att jobba här. Även om jag inte har en finlandssvensk bakgrund känner jag att jag är välkommen och att jag är en medlem av familjen i den här gemenskapen. Språket är inget problem, människorna här är liberala och öppna!

Hanna Silvola

 

Hanna är biträdande professor i redovisning vid Hanken sedan 2018. Hennes forskningsområden är hållbarhetsaspekter inom redovisning. 

Robert CIuchita.jpg

Jag tycker att det är fascinerande hur enkelt det är att få kontakt med företag via Hanken och Hankens nätverk. Det är till stor nytta både för min forskning och för min undervisning. Det är enkelt att få kontakt med företagen på vd-nivå bara genom att skicka e-post och säga ”Hej, jag är från Hanken”, det är verkligen imponerande hur starkt Hankens varumärke är.

Robert Ciuchita

 

Robert är forskardoktor i marknadsföring sedan augusti 2018, hans forskningsområden är marknadsföring, digital marknadsföring med särskild inriktning på tjänsteinnovation.

A picture of Cecilia Borgman, doctoral student in Economics

För mig är det en jättestor fördel att min arbetsplats är i byggnaden Economicum, här finns människor som jobbar med exakt likadana eller liknande saker som jag själv. Steget är litet att gå och tala med någon forskare på Helsingfors universitet eller på Statens ekonomiska forskningscentral VATT. Det är jättetrevligt att många finns här i samma byggnad, och det är lätt att gå och tala med någon eller att gå på lunch tillsammans.

Cecilia Blomster

 

Cecilia är doktorand i nationalekonomi. Hennes forskningsområde är kvinnors ställning på arbetsmarknaden,

A picture of Nikoline Stenman-Möller, Hanken's corporate relations manager

Mina arbetsdagar är ganska olika från dag till dag. En riktigt bra dag får jag mycket positiv e-post och vi har kanske fått ett nytt partnerföretag. Hanken ligger mitt i stan så jag tycker om att jag kan cykla hit och att arbetsmiljön är fin. Jag värdesätter också flexibiliteten i arbetet.

Nikoline Stenman-Möller

 

Nikoline är Näringslivsplanerare på Hanken. Hon fungerar som kontaktperson för Hankens partnerföretag, och i hennes jobb ingår också arbete med Hanken International Talent-initiativet (HIT).

Jukka Kettunen är forskarstuderande inom redovisning.jpg

Jag valde doktorsprogrammet vid Hanken eftersom jag hittade en undersökning som visade att Hanken hade blivit rankad som femte bäst på forskning i hela världen. Jag hittade också en enkätundersökning som Professorsförbundet hade gjort, och den visade att Hanken hade de nöjdaste professorerna. Då tänkte jag att om professorerna trivs med sitt arbete och upplever att allt är bra, då måste det vara en bra plats för resten av personalen också.

Jukka Kettunen

 

Jukka är doktorand inom redovisning. I sin forskning fokuserar han på lönsamhet och tillväxt, bolagsstyrning och företagens samhällsansvar.