| 11.12.2023

Viktigt att informera oss om utlandsvistelser som ”freemover” 2023

Har du studerat/praktiserat utomlands under år 2023 utanför Hankens utbytesprogram/praktikprogram (dvs. du har själv anordnat en utbytes- eller praktikplats som s.k. freemover) och studierna/praktiken kommer att räknas tillgodo inom din ekonomiekandidat- eller ekonomiemagisterexamen?

Vi ber dig i så fall fylla i följande frågeformulär (tar endast någon minut att fylla i) senast 8.1.2024:

https://link.webropolsurveys.com/S/6F06E9C51485DC38

Vi på Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer har endast uppgifter över de studerande som åker inom Hankens utbytesprogram, men tyvärr inte över dig som åkt utomlands på egen hand.

Såsom alla andra högskolor i Finland, så måste Hanken årligen lämna in statistik om studerandes studier utomlands till Undervisnings- och kulturministeriet. Enheten för forskning och internationella ärenden vid Hanken sammanställer dessa uppgifter inför rapporteringen.

Eftersom denna statistik bl.a. används för jämförelse och utvärdering både nationellt och internationellt är det mycket viktigt att Hanken får information om alla som studerat utomlands.
Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility(at)hanken.fi eller tel + 358 (0)40 3521 379 (Johanna Liljequist).

Tack för din hjälp!

Enheten för forskning och internationella ärenden