| 05.02.2020

Max Heino tilldelas Hankens största stipendium

Hankens största studentstipendium, Fazerstipendium, går till Max Heino, som studerar finansiell ekonomi. Stipendiet på 15 000 euro delas ut på Hankens partnerstämma den 6 februari.

Max Heino har bidragit till att skapa ett nytt affärskoncept för att cirkulera begagnade möbler, och synliggör därmed frågor kring ansvar och respekt för miljön. Stipendiekommittén betonar i sin motivering att Heino besitter en genuin drivkraft och ett starkt engagemang för företagsamhet. Han är innovativ och visar vilja att förändra och förbättra samhället. Max Heino är en värdig ambassadör för Fazerstipendiet och för Hanken.

­- Fazer arbetar aktivt med hållbarhet, som en del av vår strategi. Våra värderingar styr vårt beteende och vi har en aktiv roll i samhället. Vår förhoppning är att stipendiet bidrar till att hållbara samhällskoncept är närvarande bland unga och att vi understryker vikten av att flera samhällsaktörer gemensamt tar tag i dagens, och framtidens utmaningar, säger koncernchef Christoph Vitzthum, Fazer-koncernen.
Stipendiet utdelas vartannat år till en studerande som påvisat goda studieprestationer samt lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som jämställdhet, hållbar utveckling, öppenhet och transparens, ansvar och respekt för miljön, hälsosam livsstil eller socialt ansvarsfulla arbetsmetoder.

Mera information:

Camilla Wardi
Chef för näringslivsrelationer och samverkan
E-post: camilla.wardi@hanken.fi
Tfn: 040-560 59 64