| 19.04.2023

Hanken får nya prorektorer och grundar en kandidatutbildning på engelska

hanken
Svenska handelshögskolans (Hanken) styrelse har på sitt möte 19.4.2023 valt Gyöngyi Kovács, Mika Gabrielsson och Sören Kock till nya prorektorer. Dessutom har styrelsen fattat beslut om att starta en ny kandidatutbildning på engelska, parallell med den traditionella ekonomutbildningen på svenska. Första antagningen sker 2024.

Prorektorer

Hanken har valt Gyöngyi Kovács, Mika Gabrielsson och Sören Kock till prorektorer för en treårsperiod som inleds 1.8.2023. Gyöngyi Kovács kommer att fokusera på forskningen, Mika Gabrielsson kommer att ha ansvaret för utbildning, medan Sören Kock kommer att ansvara för internationella relationer samt fungera som rektors ställföreträdare i Vasa.

Utöver dessa tre prorektorer utsågs också två biträdande prorektorer. Nuvarande prorektor Kaj Storbacka fortsätter som biträdande prorektor med ansvar för fortbildning och näringslivssamarbete medan Nikodemus Solitander är biträdande prorektor med ansvar för hållbarhet.

Kandidatutbildning på engelska

Hankens styrelse fattade på sitt möte också beslut om att från och med 2024  erbjuda kandidatutbildning på engelska parallellt med den svenskspråkiga utbildningen. Sommaren 2024 antas de första 80 studenterna till den engelskspråkiga utbildningen Bachelor in Business. Utbildningen ges i Helsingfors.

Hanken kommer också i framtiden att ha tonvikten på den svenskspråkiga kandidatutbildningen vars antagning även i framtiden kommer att vara större än antagningen på engelska. Hanken kommer fortsättningsvis att anta drygt 300 studerande till den svenskspråkiga kandidatutbildningen och 80 till den nya engelskspråkiga utbildningen. På svenska erbjuds utbildningen både i Helsingfors och Vasa. Alla studerande vid kandidatprogrammen har automatiskt rätt att även avlägga magisterexamen vid Hanken.

Undervisnings- och kulturministeriet har uppmuntrat universiteten och högskolorna att anta fler studenter och även internationella studenter. Hanken svarar på uppropet om att stärka utbildningsnivån i Finland och utbilda internationella experter som vill stanna i Finland genom att grunda denna kandidatutbildning på engelska i Helsingfors med start redan 2024.

Mera information:
Ingmar Björkman, rektor
Svenska handelshögskolan
ingmar.bjorkman@hanken.fi