| 09.05.2016

Eilakaisla och Nestlé nya Hanken Branding Partners

Hankens partnerverksamhet stärks ytterligare med Eilakaisla och Nestlé som nya Hanken Branding Partners.

Partnerprogrammet vid Hanken utgör en plattform för utvecklandet av långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag, studerande, högskolan och alumner. Samarbetet stärker relationerna mellan näringslivet och morgondagens beslutsfattare samt skapar tillfällen för interaktion inom ramen för studierna på Hanken.

"Med partnerprogrammet vill vi hämta mera djup och bredd i våra studerandes kontakt med och insyn i näringslivet i praktiken" , säger Alexandra Koivula, koordinator för näringslivssamarbete. "Vi ser fram emot ett nytt och intressant samarbete med Eilakaisla och Nestlé som Hanken Branding Partners."

Genom partnerprogrammet knyter företagen kontakt med studerandena redan i ett tidigt skede av studierna, vilket samtidigt erbjuder studerandena en inblick i konkreta arbetsuppgifter inom olika företag och branscher.

Partnerprogrammet på Hanken engagerar följande företag:

Hanken Premium Partner: Fazer, KPMG, NaturVention och PwC
Hanken Partner: Academic Work, Elo, EY och Fennia
Hanken Vasa Partner: Dermoshop och Wärtsilä
Hanken Branding Partner: Deloitte, Eilakaisla, Handelsbanken, Nestlé och Niord

Mera information om partnerprogrammet finns på www.hanken.fi och fås av
Alexandra Koivula
Koordinator för näringslivssamarbete
alexandra.koivula@hanken.fi
+358 (0) 50 552 7271