|
Som en aktiv Hanken Branding Partner hoppas Accountor att studenterna vill samarbeta till exempel med pro gradu-avhandlingar, eller bli framtida kolleger.
|
Bekanta dig med våra Branding Partners nedan.
|
I mars välkomnar Hanken ett nytt företag till partnerprogrammet då Marketing Clinic Finland ansluter sig till skaran av Branding Partners. Marketing Clinic är ett av Nordens ledande konsultföretag inom strategi och marknadsföring.
|
Höstterminen för med sig nyheter inom Hankens partnerverksamhet, då företaget EF Education First kom med som ny Hanken Branding Partner 1.8.
|
Hankens partnerverksamhet stärks ytterligare med Eilakaisla och Nestlé som nya Hanken Branding Partners.