| 24.08.2023

DHankens databasuppdatering

Hanken publikationsarkiv DHanken har genomgått förändringar under sommaren. Se nyheten för detaljer om förändringarna.

DHanken har ändrat databas under sommaren!

Detta innebär att några problem kvarstår, vilka vi kommer fixa till under hösten. Man kommer inte längre åt DHanken via bibliotekssökrutan:

DHanken sökruta som inte längre fungerar

Denna sökruta fungerar inte längre! Man måste istället gå ner på sidan och där klicka på den nya länken så att man kommer åt den nya DHanken databasen eller använda denna länk till nya DHanken Opens in new window :

DHanken med andra rutor om bibliotekets service

DHanken-fliken i sökrutan kommer att tas bort i slutet av september.

Uppdatering 20.9.2023: Länken till DHanken från Hanna fungerar nu!

Åtkomsten av pro gradun utanför Hankens bibliotek beror dock ännu på om materialet är fritt tillgängligt!

Man ser i pro graduns information om den har allmänn åtkomst eller inte:

Pro gradun är fritt tillgänglig oberoende av närverk.
Pro gradun är endast tillgänglig i Hankens bibliotek.