| 19.10.2016

Carol Tenopir gästar Hanken inom ramen för Fulbright-Nokia-avtalet

Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.

Professor Tenopirs forskning och undervisning behandlar informationstillgång, elektronisk förlagsverksamhet och informationsindustri. Hennes arbete vid Hanken kommer att bygga på hennes långvariga forskning på forskningsmässiga kommunikationsmönster och vilka förändringar i forskarpublikationer som kunde hjälpa forskare att utvecklas i sitt arbete.

- Jag är glad över att få samarbeta med mina kolleger på Hanken och kontakter på FinELib och Tammerfors universitet igen, säger Carol Tenopir. Med deras hjälp hoppas jag få en inblick i hur finländska akademiker använder forskningsinformation i sitt arbete och hur forskarnas förändrade informationsbehov kan förändra den internationella förlagsverksamheten i framtiden, tillägger hon.

tenopirblacksweaterbiggersmile.jpg

Professor Carol Tenopir kommer i januari 2017 att ge ett seminarium kring sin forskning för alla intresserade.

Läs mer om Carol Tenopir på hennes webbsida

Fulbright-Nokia Distinguished Chair är öppen för amerikanska forskare och specialister inom informations- och kommunikationsteknologin och innefattar forskning och föreläsning på en högre läroinstans i Finland.

Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.