|
AoL är ett verktyg med vilket Hanken kan försäkra sig om att ni har de kunskaper och färdigheter som förväntas av en utexaminerad från Hanken
|
AoL-processen är en datadriven kontinuerlig förbättringsprocess vars syfte är att förbättra studenternas lärande.