Forms

-

Here is a collection of forms that students at Hanken need at different stages of their studies. Several of these forms can also be found on other pages and most of them should be submitted to the Student Service in Helsinki or the Office of Study Affairs in Vaasa.Please read the forms thoroughly before submitting them - you might need a signature or you might need to attach a certificate of some sort. 

Certificate of Enrolment and Transcript of Records

Through this electronic form you can order a Certificate of Enrolment or Transcript of records. You can choose to pick up the documents at Hanken in Helsinki or Vaasa. (NB: You need a working Hanken user ID to fill in the form.)

Application for degree certificate

When you have completed your studies and submitted your thesis you need to apply for your degree certificate.You can find the instructions and the application form on the Degree Certificate page.

Expired course

If there are courses on your transcript of records that are marked as "expired" you need to apply for their reinstatement.

Updating an expired course.pdf

Submitting your Master's thesis

Click here for information about the Master's thesis process and submitting the thesis.

Discount tickets

In order to get the student discount within Helsinki's regional transport you need a valid student card. If you are applying for the student discount for the first time, or if you do not have a student card, you need to present this form (once it has been signed at the Student Service in Helsinki) to the transport officials. Vaasa's regional transport demands only a certificate of enrolment.More information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande or fill out the

formInVaasa: http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/  

Non-degree student registration form

Non-degree students (other than open university or JOO-students) that take courses at Hanken need to fill in this registration form, which is then to be signed by the examiner and sent to the Office of study Affairs.Non-degree students registration form: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/724/lomake.htmlForm for Arcada students taking language courses at Hanken https://forma.hanken.fi/lomakkeet/702/lomake.html

Doctoral Students

If you are a doctoral student at Hanken you need to register as present every year by submitting the form below to the Student Service in Helsinki or the Office of Study Affairs in Vaasa. Please note that newly admitted doctoral students, and visiting doctoral students at Hanken, are to submit other forms than the annual registration form.

Annual_registration_form doctoral students.pdf
file type icon

Annual_registration_form doctoral students.doc

Registration form for visiting doctoral students Freemovers.doc

Transferred credits

Studies that have been completed before you were admitted to Hanken, or studies that have been completed at another university or polytechnic in Finland during your studies at Hanken, can be transferred to your degree at Hanken. Submit this form, together with the needed signatures and certificates, to the Student Service in Helsinki or the Office of Study Affairs in Vaasa. Note: If you wish to transfer credits completed abroad please contact the study counsellors in Helsinki or Vaasa. 

Transfer of credits completed in Finland (Master's students).pdf

Transfer of credits (Doctoral students).pdf

Limited duration of studies - extension for completion of studies

If your right to study is expiring by the end of spring semester (31 July) you can apply for extension of study right in May. If your right to study is expiring by the end of the autumn semester (31 December), the application period is in November. Applications are sent in electronically - the electronic form is opened every May and November.

Re-matriculation

Students that do not register as either present or absent according to the instructions are removed from the student register. This form needs to be submitted to the Student Service in Helsinki or the Office of Study Affairs in Vaasa, and a fee has to be paid, before you can be registered as present again.

Application for re-matriculation.pdf

Termination of study right

If you no longer wish to study at Hanken School of Economics you need to terminate your study right and submit the form to the Student Service in Helsinki or the Office of Study Affairs in Vaasa.

Termination of study right.pdf 

Du kan beställa närvarointyg och studieutdrag via denna elektroniska blankett. Du kan välja att avhämta närvarointyget eller studieutdraget antingen på Hanken i Helsingfors eller Hanken i Vasa. (Obs: För att kunna fylla i blanketten behöver ditt Hanken använder ID vara i kraft.)

När du har avlagt alla studier och lämnat in din avhandling måste du ansöka om att få ditt examensbetyg, det utfärdas inte automatiskt.

Blanketten för betygsansökan och mera information finns på sidan Examensbetyg.

Fristående studerande som tar kurser vid Hanken utanför Öppna universitetet eller JOO-avtalet ska fylla i registreringsblanketten, som examinatorn sedan undertecknar och skickar till studiebyrån.

Fristående studerandes registreringsblankett https://forma.hanken.fi/lomakkeet/724/lomake.html

Blankett för Arcadas språkkursdeltagare https://forma.hanken.fi/lomakkeet/702/lomake.html

Ifall du har kurser som syns som "föråldrade" på ditt studieutdrag ska du uppdatera dina gamla kurser.

Uppdatering av föråldrad studieperiod.pdf:

 

För att kunna anmäla dig vid Hanken ska du som doktorand årligen fylla i registreringsblanketten. Nyantagna doktorander, och doktorander som gästar vid Hanken, ska fylla i andra blanketter.

Registreringsblankett för doktorander.pdf

Registreringsblankett för doktorander.doc

Registreringsblankett för gästande doktorander.doc

Du hittar information om magisteravhandlingsprocessen och instruktioner för inlämning av avhandlingen på denna sida.

Du kan ansöka om studierabatt genom att ha ett studiekort med en ikraftvarande läsårsdekal. Om du inte har ett studiekort eller ifall dina uppgifter har ändrat sedan du senast uppdaterade ditt studiekort, kan du ansöka om studierabatt genom att få denna blankett undertecknad i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Lokaltrafiken i Vasa kräver ett närvarointyg för att aktivera förmånen.

Mera information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande eller fyll i blanketten

I Vasa: http://www.vaasanpaikallisliikenne.fi/

Om du har avlagt studier vid en annan högskola i Finland och vill att dessa studier ska synas på ditt studieutdrag från Hanken, behöver du en av dessa blanketter.

     OBS:

  • Ifall du vill ansöka om tillgodoräkning av studier avlagda utomlands t.ex. som freemover ska du inte använda dessa blanketter utan ta kontakt med studievägledarna i Helsingfors eller Vasa.
  • Använd inte de här blanketterna om du som kandidat- eller magisterstuderande varit på utbyte via Hankens utbytesprogram.

Tillgodoräkning av studier avlagda i Finland kand- o magstuderande.pdf

Tillgodoräknande av studier för forskarstuderande.pdf

Ansökan - Utbytesstudier som prestation i språk.pdf 

Du som är kandidat- eller magisterstuderande och har begränsda studierätt kan vid behov ansöka om tilläggstid ifall dina studier fördröjts. Ansökan gör du  elektroniskt inom maj eller november beroende på om din studierätt om din studierätt tar slut i juli eller december.
Elektronisk ansökan för kandidatstuderande
Elektronisk ansökan för magisterstuderande

Om du har glömt att närvaro- eller frånvaroanmäla dig för läsåret måste du först ansöka om återinskrivning.

Ansökan om återinskrivning.pdf

Ifall du inte längre vill studera på Hanken kan du avsäga dig din examensstudierätt.

Avsägande av studierätt.pdf

Tags