Transcript of studies and certificate of student status

Instructions for getting transcript of studies and certificate of student status from Sisu, as well as information about electronic verificaiton.

Hanken has started using electronically verified transcripts from Sisu, i.e. transcript of studies and certificate of student status. This page contains instructions for how you as a student can get the transcripts from Sisu, as well as information about what electronic verification means.

 

The page is still under construction and being updated.

This will soon be translated fully.

To get a transcript of studies, go to the page My profile, and then to the tab Completed credits.

Prestationer-studerandesidan sisu

1. Click on the Form transcript button in the upper right cornern.

Skapa studieprestationsutdrag

2. You can select if you want all of your credits on the transcript, or only credits completed within a certain study right. It is unfortunately not possible to separate the bachelor and master studies at Hanken as they are completed within the same study right. The selection All study rights creates a transcript with all your credits found in Hanken's register. By selecting separate study rights you get separate files for credits in each study right.

You can also select whether you want the transcript to contain partially completed courses or not. Only the completed courses are printed as a default.

3. Välj på vilket språk du vill ha utdraget: svenska eller engelska. Du kan också välja båda språken, då får du separata utdrag enligt språk. Studieavsnitten vid Hanken har inte namn på finska, enbart på svenska och engelska.

4. Klicka på Skapa för att skapa studieutdraget.

5. Det kan ta en stund för utdraget/utdragen att skapas. När utdraget är färdigt får du meddelandet ”PDF-filen är färdig. Ladda ner PDF-filen” i en grön balk upptill på sidan. Genom att klicka på länken i meddelandet kan du öppna eller spara filen.

skapad

Om du valde flera studierätter eller språk skapas en komprimerad fil som innehåller separata PDF-filer för varje val. Filen ska först sparas på datorn och packas upp för att sedan kunna öppnas och skrivas ut. Alternativen för att spara och skriva ut filen varierar beroende på din webbläsare och ditt operativsystem.
I början av prestationsutdraget står dina personuppgifter och aktiva studierätter. På följande sida finns en lista över avlagda examina, helheter och studieavsnitt (och delprestationer om du valde dem). I slutet av prestationsutdraget finns studieprestationernas vitsordsskalor och förklaringar.

 

 

This will soon be translated.

Du kan ladda ner ett elektroniskt styrkt studerandeintyg, det vill säga ett intyg med en elektronisk underskrift, i Sisu under fliken Min profil. Välj "Studierätter" (default då du går in i Sisu) och tryck på "Skapa studieintyg". 

This will soon be translated.

Som studerande kan du beställa ett elektroniskt styrkt officiellt studieutdrag eller studerandeintyg från Sisu. Dessa är pdf-dokument försedda med en elektronisk underskrift som styrker dokumentens autenticitet och integritet. Notera att pdf-dokument med elektronisk underskrift är officiella dokument endast i elektronisk form, inte till exempel om man tar en utskrift av dem. Dokumenten kan inte ändras eller manipuleras, för då förstörs den elektroniska underskriften.

Elektroniska underskrifter håller på att ersätta traditionella underskrifter och stämplar i många sammanhang. Elektroniskt styrkta dokument borde vara godkända och primära alternativ i sådana situationer där man tidigare krävde pappersdokument med underskrift eller stämpel. Om en mottagare av någon anledning inte ännu godkänner ett dokument med elektronisk underskrift, kan du fortsättningsvis besöka Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa och få ett officiellt dokument i pappersform.