| 20.11.2023

Styrelsens sammansättning avgörande för transparens, företagets samhällsansvar och framgång

Ny forskning visar att specifika element i styrelsesammansättningen kan påverka den finansiella rapporteringens kvalitet, samhälls- och miljöansvaret och ett företags övergripande framgång.

I sin doktorsavhandling med titeln "Essays on the Impact of Board Composition on Financial Reporting Quality, Corporate Social Responsibility, and Tournament Incentives," undersöker Aaron Afzali hur en styrelses sammansättning kan påverka olika resultat för ett företag.

Även om mångfald inom styrelsen kan ge många fördelar, är det viktigt att notera att en högre andel utländska ledamöter i revisionskommittén kan skada företagets rapporteringskvalitet, särskilt när dessa utländska ledamöter inte behärskar det språk som talas i företagets hemland. Denna negativa påverkan kan dock mildras genom starkare mekanismer för investerarskydd på landsnivå och de utländska ledamöternas finansiella expertis.

Vidare kan ett företag som utser allt för många nya styrelseledamöter efter att deras verkställande direktör tagit ledningen, prestera betydligt sämre vad gäller företagets samhällsansvar (CSR).

-För många nya styrelseledamöter, som ofta uppfattas tjäna vd:ns intressen, har en negativ effekt på ett företags miljö- och CSR-aktiviteter, särskilt inom områden som koldioxidutsläpp, giftiga utsläpp, avfallshantering, energieffektivitet och koldioxidutsläpp, hävdar Afzali.

Denna effekt är mer utpräglad i företag som erbjuder högre kortsiktiga incitament för sina verkställande direktörer, såsom höga löner och bonusar. Effekten är också märkbar i företag som är verksamma i branscher som i hög grad är beroende av extern finansiering eller kännetecknas av informationsasymmetrier.

Styrelseledamöter som är oroade över sitt rykte på arbetsmarknaden är mer benägna att betala vd:ar extra för att öka lönsamheten och värna om sitt rykte.

-Dessa styrelseledamöter erbjuder betydligt större ersättningspaket till vd:ar jämfört med till vice vd:ar, vilket ökar konkurrensen mellan vice vd:ar om vd-posten. Detta driver vice vd:ar till att arbeta flitigt och eftersträva potentiellt mer riskfyllda investeringsstrategier, vilket resulterar i förbättrade företagsresultat och bevarande av styrelseledamöternas rykte, påpekar Afzali.

Du kan läsa hela avhandlingen här:
Essays on the Impact of Board Composition on Financial Reporting Quality, Corporate Social Responsibility, and Tournament Incentives Opens in new window

Aaron Afzali försvarar sin doktorsavhandling 24.11 kl. 12:00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

Opponent: Professor Gilad Livne, University of Bristol, Storbritannien
Kustos: Professor Kim Ittonen, Svenska handelshögskolan, Finland

Doktorsdisputationen hålls som en hybrid. Deltagare kan närvara på plats eller via videokonferens.
Du kommer till videokonferensen via den här länken.