| 20.08.2015

Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hanken

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat närmare 3,9 miljoner euro.

Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. Stiftelsen grundades år 2002 för att stöda och uppmuntra forskning och debatt inom ekonomi och sociala frågor.

"Hanken är viktig för Finland. Med sin internationalisering och höga akademiska ambitioner har högskolan blivit ett allt viktigare fönster mot omvärlden. I det bistra ekonomiska klimatet måste högskolan i allt högre grad sätta sin tillit till privat finansiering", säger stiftelsens ordförande Björn Wahlroos.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat närmare 3,9 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Tilläggsinformation:
Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi