| 04.09.2018

Hankens inskription: Wahlroos avslöjade meningen med livet

I sitt inskriptionstal befäste Hankens rektor Karen Spens att internationalisering och fortsatt lärande är grundstenar då Hanken blickar framåt. Styrelseordförande Björn Wahlroos tilldelades Hankens medalj i guld för sina insatser för Hanken.

Rektor Karen Spens öppnade det 110:e läsåret i Helsingfors och 39:e i Vasa med ett inskriptionstal som tog avstamp i Hankens långa historia som populär studieplats.

- Intresset för att studera vid Hanken är fortsättningsvis starkt. I år ansökte rekordmånga, dvs. sammanlagt 1254 personer till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors. De s.k. snabbledsplatserna vid Hankens öppna universitet sålde i fjol slut på två minuter och i år på två sekunder, sade Spens.

Spens konstaterade att Hanken idag är en internationellt erkänd ackrediterad handelshögskola, där internationalisering har varit en stark ledstjärna ända sedan den första ackrediteringen av EQUIS år 2000. Den förnyade femåriga EQUIS-ackrediteringen som Hanken tilldelades förra året är ett yttre tecken på att vi gjort ett gott arbete.

- Ytterligare ett steg i vår internationaliseringsprocess har varit att inleda ett samarbete med Fulbright Center år 2016. Samarbetsavtalet erbjuder prominenta amerikanska forskare en möjlighet att tillbringa en tid på Hanken. Hittills har vi haft sju forskare på besök och det nätverk och samarbete man lyckats knyta den vägen vid institutionerna har varit ovärderliga.  

För att svara på utmaningarna i en värld där kraven och förutsättningarna i arbetslivet förändras allt snabbare, poängterade Spens att den arbetande befolkningens kunskap och färdigheter borde kunna uppdateras oftare och mera flexibelt. Universitetsstudier ska vara aktuella genom hela den aktiva arbetskarriären, s.k. fortsatt lärande.

-Fortsatt lärande har föreslagits bli ett tyngdpunktsområde i den nya universitetslagen för finländska universitet och det kommer också att vara en viktig del av vad Hanken kommer att fokusera på de närmaste åren, summerade Spens.

Årets kurser hade röstats fram av de studerande under vårterminen 2018 och premierades under inskriptionen. De premierade kurserna var:

HELSINGFORS
Marknadsstrategi (Åke Finne)
Köp- och avtalsrätt (Petra Sund-Norrgård)
Project management (Mikael Laakso)
Academic writing (Martti Mäkinen)

VASA
Basic course in Excel (Patrik Paetau)
Handelsrättens grunder (Mayvor Höglund)

Borgmästare Jan Vapaavuori poängterade att Hanken har sin givna plats bland högskolorna i Helsingfors och att staden ser Hanken som en föregångare i internationalisering. Vapaavuori efterlyste mod bland studenterna. För att bli en god ledare måste man våga säga det obekväma och fatta även impopulära, men nödvändiga, beslut.

Styrelseordförande Björn Wahlroos hävdade att meningen med livet är att påverka varje organisation som man är delaktig i under sitt liv så att man lämnar organisationen lite bättre än vad den var då man anslöt sig till den.

Inskriptionen avslutades med utdelning av högskolans medaljer.
IT-Direktör Kuno Öhrman tilldelades högskolans medalj för 25 år i tjänst.
Avgående styrelseordförande Wahlroos tilldelades Hankens medalj i guld. Han har framgångsrikt följt sin egen devis eftersom Hanken idag är både akademiskt och ekonomiskt starkare än då han tillträdde för åtta år sedan.

 

 

Björn Wahlroos mottar Hankens medalj i guld

Rektor Karen Spens överräcker högskolans medalj i guld till styrelseordförande Björn Wahlroos.