| 22.08.2023

Beslut om utbytesstudier vårterminen 2024

Rektor har fattat beslutet om fördelningen av utbytesplatser för vårterminen 2024

Ur dokumentet nedan framgår fördelningen av utbytesplatser för vårterminen 2024: 

Alla studenter som beviljats en utbytesplats har meddelats om detta per e-post med närmare anvisningar om hur platsen ska bekräftas. Alla som tilldelats en utbytesplats ska så fort som möjligt, senast 25.8.2023, bekräfta via Mobility Online att de tar emot studieplatsen samt godkänna villkoren för deltagande i utbytesprogrammet. Bekräftelsen är bindande.

Efter att du har bekräftat att du tar emot din utbytesplats sker följande:
1. Hanken nominerar dig först till ditt värduniversitet.
2. Du kommer att få ett meddelande en tid senare av internationella koordinatorn på Hanken eller värduniversitetet med anvisningar om hur du ska gå till väga för att registrera dig vid värduniversitetet. Värduniversitet eller Hanken tar m.a.o. först kontakt med dig.
3. Du skickar dina ansökningsdokument till värduniversitetet enligt deras anvisningar.
4. Det är också viktigt att du följer med den information som finns på ditt värduniversitets hemsida för inkommande utbytesstudenter. Där hittar du information om t.ex. registreringar, kursval och bostäder. Följ noga alla ansökningsdatum så att du inte går miste om din utbytesplats. På Hankens webbsida under Före utbytet hittar du också nyttig information om hur du förbereder dig inför din utbytestermin.