| 22.02.2023

Studera i Wien sommaren 2023

Engage EU logotyp
Hanken har välkomnats som partner i den europeiska universitetsalliansen ENGAGE.EU. Alliansen består av 9 ledande europeiska universitet inom företagsekonomi, nationalekonomi och samhällsvetenskap och målet är bland annat att stärka kompetenser och färdigheter för att hantera stora samhällsutmaningar.

Hanken kan erbjuda 5 kandidatstuderande möjlighet att delta i ENGAGE.EU Summer School 2023 som denna sommar ordnas vid Vienna University of Economics and Business (WU) 7.6.2023 (online) samt 17-28.7.2023 (on campus i Wien).

WU har lång erfarenhet av att ordna intressanta och upplevelserika sommarkurser - missa inte den här chansen att studera i Wien i sommar! I kursen ”Transformation to sustainability: challenges and solutions” (5 ECTS) deltar studerande från universiteten inom ENGAGE.EU.

De 5 studerande som väljs ut från Hanken får automatiskt ett stipendium på 1400 euro för att möjliggöra deltagande. Sommarkursen har ingen deltagaravgift, däremot ska studerande betala en administrativ avgift om 100 euro. Lunch och kaffe ingår under föreläsningsdagarna samt lokaltransportbiljett för kurstiden i Wien. WU Wien kan i viss mån hjälpa med att hitta studentboende.

Ansökningskriterier:

  • minst ett års studier på Hanken (ska vara avlagda senast 14.6.2023)

Sökande rangordnas på basis av

  • studieframgång
  • akademiska utveckling samt
  • motivation

Ansökan görs direkt till WU Wien och ansökningsblanketten finns på webben (se nere). WU Wien/ENGAGE.EU gör det slutliga urvalet av samtliga sökande.

Läs mer om ENGAGE.EU Summer School här. Mera information om ENGAGE.EU Summer School 2023 samt ansökan hittar du här. Ansökningsdeadline 15.3.2023 kl. 12:00 CET.

Läs mer om ENGAGE.EU (på engelska) Opens in new window

Vid eventuella frågor kan du kontakta outgoing.mobility@hanken.fi