| 29.09.2022

UKM:s interimsgranskningar vid högskolor och universitet denna höst

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) gör en så kallad interimsgranskning av Hanken fredagen den 7.10.2022. Hankens personal och studenter är välkomna att delta i granskningsdiskussionen kl 12.40 i Festsalen i Helsingfors och online.

Tjänstemän vid UKM svarar på frågor och diskuterar med personalen och studenterna.

Du får gärna uttala dig om hur du upplevt Hanken under de två senaste åren, vad som kunde utvecklas och vad som eventuellt har varit bra.
Du kan uttala dig eller ställa frågor till UKM på plats eller online (via chatten eller genom att räcka upp din digitala hand).

Ämnena berör exempelvis:

•    personalens och studenternas möjligheter att delta och påverka
•    synligheten av högskolans strategiska profilering i verksamheten samt undervisningens och forskningens kvalitet
•    coronapandemins och det internationella lägets påverkan på arbetsklimatet
•    de viktigaste genomförda och planerade förändringarna av antalet anställda och arbetets innehåll samt deras konsekvenser
•    utvecklingen av den pedagogiska ledningen, lärarnas kompetens eller karriärsystemet?
•    integreringen av internationella studenter i högskolornas och studentkårernas verksamhet samt vilket stöd som ges i detta

UKM:s styrning baserar sig på fyraåriga avtal. Snart har halva tiden av den nuvarande avtalsperioden 2021-2024 förlöpt, och ministeriet har beslutat att föra granskningsdiskussioner vid alla högskolor och forskningsinstitut.

Du kan delta online via den här länken: UKM:s interimsgranskning. Opens in new window