| 25.05.2022

Goda studieprestationer premierades

Stipendiesammankomst 2022
Hanken har instiftat utnämningar till de bäst presterande studenterna, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte. Utnämningarna är benämnda efter högskolans hedersdonatorer.

Rektor har beslutat att tilldela de bästa studenterna ett stipendium, den så kallade Rector's list hedersutnämningen, på 1 000 euro. 

Utmärkelserna för avhandlingar innehåller ett stipendium på 100/250 euro, medan utmärkelserna för utbyten inte innehåller något ekonomiskt tillägg.

De premierade studenterna som gett sitt samtycke till publicering hittar du här: