|
Informationen nedan gäller dig som studerar på svenska på Hanken. Läs informationen på de engelska sidorna om du studerar på ett engelskspråkigt magisterprogram.
|
Information om vad du ska beakta gällande magisteravhandlingen och hur hela processen kring den ser ut.