|
Kontaktuppgifter för publicering i Hankens skriftserier
|
Bekanta dig med riktlinjerna för Hankens serier om du är intresserad av att publicera i någon av Hankens serier.
|
Du kan söka Hankens avhandlingar i söktjänsten Hanna eller i publikationsarkivet DHanken.
Tags