Kursutvärdering i SPARK

Studerande ska efter att de gått en kurs utvärdera den, och hjälpa på så sätt att utveckla undervisningen på Hanken.

Efter varje kurs som du deltar i ska du med en enkät ge elektroniskt feedback om kursen. Det är din skyldighet som studerande att svara på kursutvärderingen och hjälpa till att utveckla utbildningen på Hanken. För att resultaten av kursutvärderingen på Hanken-nivå också i fortsättningen ska vara tillförlitliga, användbara och till så stor nytta som möjligt för studerande, undervisande personal och ledningen på Hanken är det väldigt viktigt att antalet svar är stort, dvs alla studerandes insats behövs. Dessutom har varje lärare under kursens gång möjlighet att själv samla in feedback via t ex Moodle, men den här feedbacken ses endast av den enskilda läraren.

 

Så här fungerar Spark

Spark fungerar i Hankens Moodle-miljö (inte i Sisu). Spark nås via menyn på Moodles startsida. 

Spark erbjuder en översikt över alla dina kursutvärderingar; kommande, aktiva och gjorda, samt visar dig ett sammandrag över resultaten. Lärarna ger i sin tur sin respons på utvärderingsresultaten.

 

Spark inloggning

Avregistrera dig INTE från en kurs i Moodle då den slutat! Alla dina poäng, inlämningar, kursutvärdering etc försvinner då också. Kurserna kommer automatiskt att övergå från ”pågående” till ”tidigare” då kursen och utvärderingen stängs.

Då du är registrerad på en kurs i Moodle får du i slutet av kursen ett automatiskt notifikation om att utvärderingsblanketten öppnat. I meddelandet finns en länk till utvärderingssidan i Moodle. Du kommer åt alla dina utvärderingar via Moodles ingångssida (längst nere i den svarat balken till vänster) eller en specifik utvärdering via kursen egen Moodlesida. Utvärdera kursen genom att svara på de korta frågorna på skalan 1-5:

  • Ge ett vitsord för kursen som helhet          
  • Jag rekommenderar kursen för övriga studerande                    
  • Jag uppnådde kursens lärandemål och har nu de kunskaper och färdigheter som förväntas  
  • Vad var speciellt bra? Vad var dåligt? Ge konkreta förbättringsförslag.

Kursutvärderingen är öppen i tre veckor: en vecka innan kursen slutar och två veckor efter. Om du inte har svarar får du automatiskt ännu två påminnelser om att du har obesvarade kursutvärderingar före de stängs. Du kan bara delta i utvärdering av de kurser som du varit anmäld till. Ditt svar är fullkomligt anonymt och kan alltså inte identifieras då studerandenumret är krypterat.

Vem ser resultaten?

För de kurser som du utvärderat kan du se resultaten av utvärderingen då de är klara. Du hittar resultaten i Spark i Moodle. I fall resultaten inte finns tillgängliga betyder det att det är för få som har svarat. Läraren har i sin tur möjlighet att ge respons på den inkomna kursutvärderingen i Spark.

Kursutvärderingarna är ett viktigt verktyg vi har på Hanken för att stöda utvecklingen av den utbildning som ges. Resultatet från de tre allmänna frågorna finns tillgängliga för kursens lärare, berörda ämnesansvariga och berörda institutioners prefekter, samt programdirektören och för rektorn. De öppna svaren ses endast av den kursansvariga läraren.

Instruktioner

Tillsvidare finns instruktioner enbart på engelska:

Spark feedback service - Instructions for students (v 3.0) Opens in new window

Vid frågor kan du vända dig till teachinglab(at)hanken.fi