Jaakko Aspara

Jaakko Aspara

Title: 
Grönroos professor i marknadsföring
Title: 
Grönroos Professor in Marketing
Mobile phone: 
+358 40 352 1532
Hanken phone: 
532
E-mail: 
jaakko.aspara@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Marketing (Helsinki)

Enhet/ämne:

Marknadsföring (Helsingfors)

Office hours:
Thursday 10 - 11
Mottagningstid:
Torsdag 10 - 11
Forskningsområden:
 • 512 Företagsekonomi
 • Konsumentbeteende
 • Marknadsföring
 • Konsumenter
 • Strategi
 • Varumärken
 • Formgivning
 • Marknadsforskning
 • Produktutveckling
 • Serviceutveckling
 • Affärsmodeller
 • Tillväxtinvesteringar
 • Kommersiella investeringar
 • Strategisk marknadsföring
 • Marknadsstrategi
 • Konkurrensdynamik
 • Marknadevolution
 • Innovation
 • Produktmarknader
 • Finansiella marknader
 • Konsumentprodukter
 • Konsumentservice
Short CV:

Curriculum Vitae can be downloaded here.

Kort CV:

Curriculum Vitae finns i den här länken.

Education

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Business Economics, Helsinki School of Economics, Finland, 2007

Utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Helsingfors handelshögskola, Finland, 2007

Additional Education Information

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Helsinki School of Economics, Finland, 2007