Forum Innovationskraft

Share page with AddThis
Forum Innovationskraft - en mötesplats där kreativitet möter affärstänkande

Detta forum riktar sig till dig som är intresserad av affärsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, tillväxt samt företagets eller organisationens innovationsprocess. Inom Forum Innovationskraft belyser vi och jobbar med ett aktuellt tema per forumträff. Hanken Fortbildning arrangerar kontinuerligt dessa evenemang med möjligheter till nytänkande och nätverkande.

KOMMANDE EVENEMANG:

Måndag 18.1.2016 kl. 12:30 - 16:05

SILICON VALLEY MODELLEN - ATT LEDA FÖR ENTREPRENÖRSKAP

Framväxande ledningsmodeller för informationssamhället – Hur leda innovation och tillväxt inom din entreprenöriella organisation

Hur kan vi inom vår affärsverksamhet vara mer entreprenörskapsinriktade och ta vara på nya idéer och i en snabbare takt utveckla dem till kommersiella produkter och tjänster? Hur skall vi leda vårt företag, våra anställda och oss själva mot ett mer entreprenöriellt tänkande inom våra affärsprocesser? Kan vi lära oss något av hur globala framgångsrika företag som Tesla Motors, Facebook, Google och LinkedIn i Silicon Valley arbetar med dessa frågor?

Annika Steiber har under sina år I Silicon Valley fått unika insikter I hur företag som Tesla Motors, LinkedIn, Google, Facebook och andra ledare inom innovationsekonomin leder sina organisationer. Hur inverkar en entreprenörskapsanda på ett företags innovationskapacitet? Hur driver entreprenörskapet fram en förändring i stora delar av organisationen? Under denna eftermiddag presenterar ledningsexperten.

FÖRELÄSARE:

steiber_annika.jpgDr. Annika Steiber har 20 års erfarenhet av företagsutveckling inom high-tech-och tjänsteintensiva branscher. Hon har också doktorerat inom Ledning och organisation vid Chalmers tekniska högskola, med fokus på Entreprenörskap inom bolag och innovationer. Annika Steiber har tillbringat de senaste 6 åren i Silicon Valley och har i sina böcker "The Google Model—Management for Continuous Innovation in a Rapidly Changing World" och "The Silicon Valley Model—Management for Entrepreneurship" dokumenterat de sätt som tillväxtdrivna innovative företag I Silicon Valley jobbar. Under workshopdagen återkopplar vi det Annika berättar till våra egna organisationer på samma gång som deltagarna lär av varandra genom att arbeta i grupp och återkoppla till egen arbetsmiljö.

PROGRAM:

Annika ger en alternativ syn på begreppet “entreprenör” och utmanar nuvarande offentliga tänkesätt och ledarskapstänkande kring denna fråga. Vi kommer att se på följande frågor som är av intresse för både start-up och stora företag:

- Vilka nyckelingredienser finns det I nuvarande paradigmskifte vi nu ser inom Ledningen av företag?
- Vilka företag i världen har redan framgångsrikt implementerat dessa nya ledningsmodeller?
- På vilket sätt har olika länder i Europa samt USA och Kina tagit till sig denna nya ledningsmodell?

12:00 - 12:30 Registrering
12:30 - 14:00 Silicon Valley Modellen - att leda för entreprenörskap
14:00 - 14:30 Kaffe
14:30 - 16:00 Workshop och kunskapsutbyte
16:00 - 16:05 Avslutning och summering

PRIS OCH ANMÄLAN:

1 - 2  personer per organisation: 190€ (+ moms 24%) / deltagare
3 - 4 personer per organisation: 140€ (+ moms 24%) / deltagare
Över 5 personer per organisation : 100€ (+moms 24 %) / deltagare
 
Alumner av Hanken Fortbildning Vasa
1 - 4 personer per organsiation: 140 € (+moms 24%) / deltagare
5 personer eller fler per organsisation : 100€ (+moms 24 %) / deltagare
 
Medlemmar av Österbottens Företagarförening, Kust-Österbottens företagare och Mellersta Österbottens företagare
1 - 4 personer per organisation: 140€ (+moms 24%) / deltagare
5 personer per organisation - : 100€ (+moms 24 %) / deltagare
 

Sista anmälningsdag: 13 januari 2016 via denna LÄNK:

 
PLATS:
 
Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, VASA

KONTAKTUPPGIFTER:

Hanken Fortbildning Vasa
André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

Hanken Fortbildning Vasa
Yvonne Högholm
040-3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi

OM FORUM INNOVATIONSKRAFT

Inom Forum Innovationskraft ser vi värdet av att kombinera kunskap om affärsmodeller och -processer samt finansieringsfrågor med kreativitet och teknologi. Genom forumet bekantar vi oss bland annat med nya trender, nya teknologibaserade affärsmodeller, kreativa arbetsmetoder och affärsmodeller inom ledande innovationsföretag. Vi ser även på aktuell forskning, ledarskapsfrågor relaterat till innovativa organisationer, kulturella faktorer samt modeller för riskfinansiering. HANKEN FORTBILDNING ansvarar för genomförandet av träffarna.

forum_innovationskraft_webb_600.jpg

 

Forumträffarna arrangeras i workshopformat och omfattningen på arbetssmedjorna varierar mellan en halv och två dagar. Workshopdagarna börjar med föreläsningar av nationella eller internationella experter kring ett aktuellt tema. Efter presentationerna arbetar vi i grupp och lär oss av varandra samt presenterar och diskuterar resultaten. Hanken Fortbildning Vasa sammanställer resultatet av dagarna.

TIDIGARE EVENEMANG:

 
INNOVATIONSSTATION ÖSTERBOTTEN 16.11.2015

- Lokal platsbaserad öppen innovation

Idégenerering och kreativa arbetssätt för en utveckling av tjänster, service, produkter och koncept inom lokalsamhället baserat på nya trender inom produkter och tjänster samt affärsmodeller.

GOOGLEMODELLEN - ATT LEDA FÖR INNOVATION I EN SNABBFÖRÄNDERLIG VÄRLD 8.10.2014

I takt med att omvärlden förändras ställs också krav på omprövning av traditionella sätt att organisera och leda verksamheten. Vad kan vi lära av de misstag vi gör och ser? Kan vi lära oss något av hur man gör i ett framgångsrikt företag som t.ex. Google? Varför räknas just Google som en av de mest innovativa organisationerna i världen?

LINJÄR UTVECKLING ELLER EN KREATIV INNOVATIONSPROCESS

Linjärt utvecklingsarbete eller en kreativ innovationsprocess – en workshop om hur ni skapar förutsättningar för att involvera hela företaget i utvecklingen av er verksamhet. Hur skapa en kreativ innovationsprocess som involverar hela företaget och inte bara ett fåtal personer på en utvecklingsavdelning?

-    Vi använder kreativa metoder för att få fart på idégenereringen
-    Går igenom vad som krävs av ledarskapet
-    Samt hur man organiserar en bestående innovationsprocess

INNOVATÖRERNA - MEDARBETARDRIVEN INNOVATIONSUTVECKLING PÅ ARBETSPLATSEN

Under denna kursdag arbetar vi med ett verktyg för alla som vill utveckla innovationskraften på sina arbetsplatser. Materialet tar sin ansats i att om fler får förutsättningar att bidra med sin kompetens i utvecklingen av verksamheten blir det inte bara fler idéer utan det skapas även en bättre arbetsmiljö, personlig utveckling och tryggare jobb. Kursen vänder sig till medarbetare av alla slag inom era företag och genomförs under en heldag.

KONTAKTUPPGIFTER:

André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm
040-3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi