Hankens språkprov i svenska

Aktuell information om språkprovet 2020 uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

Språkprovet ordnas den 14 april 2020 kl.13.00-15.30

Språkprovet är ett samarbete med Åbo Akademi. Språkprovet kan skrivas i Helsingfors, Vasa eller Åbo. 

Provet består oftast av en skriftlig uppgift och en hörförståelse men upplägget kan variera från år till år. Kom ihåg att öva inför språkprovet, exempelvis genom att lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter.

Observera att du vid provet skall uppvisa ett med fotografi försett identitetsbevis.

Anmälan

Du anmäler dig till språkprovet i samband med din ansökan via studieinfo.fi. Samtidigt ska du också välja på viljen ort du vill skriva provet: Helsingfors, Åbo eller Vasa.

  • I Helsingfors ordnas provet på Hanken, Arkadiagatan 22. Samling i foajén.
  • I Åbo ordnas provet vid ÅA
  • I Vasa ordnas provet vid ÅA

Resultat

Meddelande om resultat i språkprovet skickas till deltagarna i mitten av maj 2020. Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen. Du som söker till kandidatutbildningen ska uppnå nivån B2 på CEFR-skalan, medan du som söker till magisternivån ska uppnå kompetensnivån C1.

Individuella arrangemang

Sökande som deltar i språkprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid. I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför. Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art, samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg. Ansökan ska lämnas in via e-blankett senast 8.4.2020 kl. 15.00. 

Frågor?

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Resultat i språkprovet 2019

För att uppnå B2 nivå och vara språkligt behörig för kandidatstudier vid Hanken krävdes i år minst 135 av 200 poäng i språkprovet. Du kan kontrollera ditt poängantal HÄR. Alla som deltog i provet har också fått ett e-postmeddelande med sitt resultat. 

Omprövning - yrkan om rättelse

Du har rätt att yrka på omprövning av resultatet i provet. Om du anser dig ha blivit felbedömd ska du senast den 27 maj kl. 15.00 lämna in en skriftlig rättelseyrkan. Yrkan ska vara skriven på svenska och motivera vad som felbedömts. Den skickas in via denna e-blankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1509/lomakkeet.html 

OBS! Rättelseyrkan är inte till för att få mera information eller feedback gällande provet, enbart om du anser dig ha av någon orsak blivit felbedömd ska du lämna in en rättelseyrkan.