Hur är det att studera på en högskola som Hanken?

Ansökan 16.3-30.3.2022
Här kan du läsa om vad högskolestudier är och vad du förväntas göra varje år.

 

Eget ansvar

Den kanske största skillnaden mellan gymnasiestudier och högskolestudier är att du nu själv ansvarar för dina studier. Men du lämnas inte ensam under studietiden på Hanken. Tutorer och studievägledare hjälper dig och ger råd i alla valsituationer.   

Unik examen

Hos oss formar du själv dina studier genom de val du gör och bygger upp din egen, unika examen. Vilket huvudämne väljer du? Vilka blir dina biämnen? Vart åker du på utbyte? Också här får du stöd av vår kunniga personal i alla lägen.

Studietakten

En vanlig studietakt på Hanken är 30 studiepoäng per termin, alltså 60 studiepoäng per läsår. En kurs ger dig vanligtvis 5 studiepoäng. För en studiepoäng ska du arbeta i snitt 27 timmar. Arbetet är i praktiken till exempel föreläsningar, individuella arbeten, grupparbeten och tenter.

 

Visste du att...?

Idrott på elitnivå? Inget problem på Hanken! 

Examensstuderande som idrottar på elitnivå har möjlighet att ansluta sig till idrottsakademier. 

Idrottsakademierna är regionala nätverk med uppgift att hjälpa elitidrottare kombinera toppidrott med studier och vardagsliv.

Hanken har ett samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea samt med Vasaregionens idrottsakademi.

Läs mer här

Kandidat- och magisterutbildningen år för år

ÅR

STUDIER

1

Grundkurserna i alla ämnen som erbjuds vid Hanken och två främmande språk

2

Kurser i huvudämnet, de inhemska språken samt valfria studier eller ett biämne

3

Utbytestermin och kandidatavhandling, ekonomie kandidat

4

Fördjupade studier i huvudämnet, programbundna studier samt valfria studier och språkstudier

5

Fördjupade studier, magisterseminarium och magisteravhandling, ekonomie magister

Under ditt första studieår avlägger du ett paket som omfattar en introduktion till akademiska studier, grundkurserna i alla ämnen och två främmande språk. 

Året präglas av att du har mycket närvaroundervisning. 

På vårterminen väljer du ditt huvudämne och gör en plan för resten av dina studier. 

Första årets studier är din grund i ekonomiskt kunnande samt ett krav för vidare studier, och det är därför mycket viktigt att du avklarar hela paketet under ditt första år.

Under ditt andra studieår avlägger du kurser i ditt huvudämne, de inhemska språken samt valfria studier eller ett biämne. 

Ifall du väljer att göra utlandsvistelsen som praktik jobbar du utomlands på sommaren efter andra studieåret på ett företag eller en organisation.

Ditt tredje studieår präglas av utbytesstudier och din kandidatavhandling. 

Om du väljer att göra utlandsvistelsen som utbytesstudier, studerar du beroende på ditt huvudämne antingen höst- eller vårterminen utomlands. Utbytesstudierna kan bilda ditt biämne. 

Den andra terminen fokuserar du på kandidatseminarier och att skriva din kandidatavhandling samt på att avlägga återstående kurser för att kunna stoltsera som ekonomie kandidat. 

Med din kandidatexamen får du möjligheten att söka till magisterutbildningar världen över eller automatiskt fortsätta med magisterstudierna på Hanken.

Under ditt fjärde studieår påbörjar du magisterstudierna och avlägger fördjupade kurser i ditt huvudämne, programbundna studier samt valfria studier och språkstudier.

Under ditt femte och sista studieår fortsätter du med de fördjupade studierna i huvudämnet, deltar i ett seminarium och skriver din magisteravhandling.