Disputation - Sinh Thoi Mai

Place
Helsingfors,
Online
Room
Futurum
Sinh Thoi Mai disputerar 26.6.2024
Doktorand Sinh Thoi Mai disputerar i ämnet finansiell ekonomi med avhandlingen "Essays on Monetary Policy Shocks and Firm Strategic Response: Applications of Machine Learning Methods".

Doktorand: Sinh Thoi Mai
Huvudämne: Finansiell ekonomi
Avhandlingsmanuskriptets titel: Essays on Monetary Policy Shocks and Firm Strategic Response: Applications of Machine Learning Methods
Opponent och universitet: Zhi Da, University of Notre Dame
Kustos: Gonul Colak

Du kan läsa hela avhandlingen här: Essays on Monetary Policy Shocks and Firm Strategic Response: Applications of Machine Learning Methods

Disputationen hålls som hybrid. Man kan delta på plats eller via videokonferens. Videokonferensen nås via Teams.

Disputationen börjar 15 minuter efter att videokonferensen startar.
Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.