| 09.11.2023

Hög kulturell intelligens (CQ) är viktigt för framgångsrik interkulturell ledarskapscoachning

Allt större kulturell mångfald i organisationer skapar, tillsammans med framsteg inom virtuell coachning och den snabba utvecklingen inom ledarskapscoachning, globalt en betydande kulturell mångfald bland coacher och coachade personer.

Kulturell mångfald i coachningsrelationer har bra förutsättningar att förbättra resultaten tack vare större mångfald av kulturella perspektiv, men särskild uppmärksamhet bör fästas vid att undvika människans naturliga fallenhet för att utveckla relationer med dem som liknar en själv.

I sin avhandling Advancing coachning for leadership development: Coaching as an enabler of learning and well-being in local and global organizations har Natalia Fey studerat interkulturell ledarskapscoachning – en innovativ coachningsform som fått genomslag både i Finland och globalt – där en coach och en coachad person i en ledarposition har olika kulturell bakgrund.

– I min avhandling har jag studerat coachningsparen i sammanhang som det inte forskats så mycket i (internationella icke-statliga organisationer och utvecklingsorganisationer), vilket är en ytterligare fördel för coachningsbranschen, säger Natalia Fey. 

107 ledare från några av de största och äldsta FN-organen och internationella icke-statliga organisationerna och deras coacher, som tillsammans representerar 74 nationaliteter, deltog i Natalia Feys studie som syftade till att undersöka de viktigaste framgångsfaktorerna inom interkulturell ledarskapscoachning. 

– Jag fann att den kulturella intelligensnivån, alltså förmågan att fungera effektivt i olika kulturella miljöer, är en viktig faktor för att möjliggöra lärande hos den coachade personen om hen och coachen har olika kulturell bakgrund. I synnerhet är coachens motivation och förmåga att arbeta med personer med olika kulturell bakgrund, och coachens medvetenhet om sina egna kulturella förutfattade meningar väsentliga i interkulturella coachingsituationer, betonar Natalia Fey. 

Du kan läsa hela avhandlingen här: Coaching as an enabler of learning and well-being in local and global organizations

Natalia Fey disputerar på sin avhandling klockan 12:00 tisdagen den 14 november på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors, samt på Teams. Du kan ta del av sändningen online via denna länk.

Opponent: Professor Konstantin Korotov, ESMT 
Kustos: Professor Denise Salin, Svenska handelshögskolan

Bild: Pixabay