| 23.10.2023

Blogg: Ny mall för strategisk riskhantering inspirerad av Nokia, covid-19-pandemin och kriget i Ukraina

För ungefär 15 år sedan påbörjade professorerna Jaakko Aspara och Juha-Antti Lamberg från Jyväskylä University, tillsammans med Henrikki Tikkanen från Aalto University, ett forskningsprojekt som följde med Nokia Corporations strategiska utveckling. Läs om deras färska forskningsresultat i CERS-blogg!

Deras resultat ger värdefulla insikter om hur organisationer kan förbättra sin ram för riskhantering och ta lärdom från Nokia när de ställs inför samtida globala utmaningar, som Covid-19-pandemin och konflikten i Ukraina. Forskningsprojektet publicerades nyligen i journalen "Academy of Management Discoveries."

På grund av de begränsningar som ofta gäller för akademiska tidskriftsartiklar finns det sällan tillräckligt utrymme för att inkludera rekommendationer för personer i chefsställning. Om du vill fördjupa dig i de omfattande insikterna från den här studien, kan du läsa Jaakko Asparas analyser på CERS-bloggen.