| 11.09.2023

Bibliotekets workshoppar och handledning hösten 2023

Biblioteket erbjuder både workshoppar och individuell handledning under hösten 2023.

Biblioteket ordnar workshoppar i hur du hittar artiklar, använder referenssystemet APA 7, samt referenshanteringsprogrammet Zotero.

Anmäl dig här.

I Vasa ordnas även formateringsworkshoppar 3-4.10. De är i första hand riktade till nya studerande, men alla som behöver hjälp med Word är välkomna.

För deltagande i formateringsworkshoppar i Vasa kan du anmäla dig här

Om du behöver hjälp med formatering i Word enligt Hankens standard, kan du boka handledning med bibliotekets experter via bibliotekets bokningssystem. Du kan även boka hjälp med informationssökning, forskningsdatahantering, stöd i Haris, och öppen vetenskap, referensteknik (APA eller Harvard) och referenshantering (Zotero eller Mendeley).

Boka tid här