| 16.05.2023

Hankendagen 2023: Innovativt beslutsfattande och lekfullhet för att ligga i framkant

Hankendagen 2023_Mona Riabacke
Vad är det svåraste med beslutsfattande? Många ledare fokuserar för mycket på risken för ett dåligt resultat, och när vi gör det riskerar vi att bli mindre innovativa och kreativa, konstaterar Mona Riabacke, fil.dr. i risk- och beslutsanalys. Riabacke talade på Hankendagen i Helsingfors, som är det största årliga alumnevenemanget vid Svenska handelshögskolan.

Enligt Riabacke ökar risken för dåliga beslut om vi till exempel gör det vi alltid brukar göra. Vi känner oss trygga med att välja det bekanta, men vi måste också inse när våra gamla vanor inte längre fungerar. Andra fallgropar i beslutsfattandet är att göra som andra eller att vänta för länge.

- Man tror lätt att andra företag har koll på vad de gör, så man imiterar dem i stället för att först fråga sig själv vad man är och vart man vill nå. Efter det kan man låta sig inspireras av andra, förklarar Riabacke. Att vänta är inte heller alltid den bästa beslutsmetoden. Man borde också beräkna kostnaden för att vänta - något man sällan gör, fortsätter hon.

Enligt Riabacke behöver vi inte vara prestera på topp varje gång vi ska fatta ett beslut. Det viktigaste är att identifiera de tre till fem viktigaste besluten för verksamheten och fatta dessa beslut på bästa möjliga sätt.  

Vad ska man göra för att öka sannolikheten för att fatta bra beslut?

Världen är numera överlag ganska trygg, men vår hjärna är fortfarande inställd på att registrera negativ information och eventuella hot och risker. Våra känslor är alltid snabbare än vårt förnuft, vilket ibland kan påverka vårt omdöme.  

- Man är effektivare då man tar sig tid att reflektera. Om vi inte stannar upp och reflekterar över beslut som ska fattas, reagerar vi bara på brådskande frågor som kanske inte är så viktiga, och glömmer de viktiga men inte så brådskande besluten, betonar Riabacke.

Hon påpekar också att vi inte bör fatta viktiga och långtgående beslut baserat på tillfälliga känslor, till exempel då man är hungrig, arg, ensam eller trött. I dessa fall är risken stor att vi fattar ett beslut som bara baserar sig på instinkt eller känslor.

Mona Riabacke konstaterar att människor oftast hatar osäkerhet och att förlora någonting. Med en egen twist på professor Hans Roslings hävdade hon att ”i ett huvud fullt av rädsla finns det ingen plats för drömmar”.

- Att pröva nya saker innebär en risk för att misslyckas! Var inte rädd för att misslyckas!

Lekfullhet i företagsvärlden

Vanligtvis tänker vi på lekfullhet som något som vi lämnar bakom oss i barndomen, eller som vi bara tar fram i särskilda fall som spel eller sport. Forskarna Mikko Vesa (Svenska handelshögskolan) och J. Tuomas Harviainen (Tammerfors universitet) visade dock på Hankendagen att lekfullhet är närvarande hela tiden och kan vara en verkligt positiv kraft för organisationer som vill samarbeta inom sin bransch.

- Coopetition handlar om att man inom en viss bransch har organisationer som samtidigt både konkurrerar och samarbetar, säger Vesa.  

Enligt Vesa och Harviainen kan coopetition fungera via en branschkultur. I sin forskning har de fokuserat på den finska spelindustrin, som är ett utmärkt exempel på lekfull coopetition med betydande fördelar för t.ex. innovation och resursfördelning.

- Detta är en bransch som ofta samlas till olika fester och informella sammankomster. Det sker ett slags informellt informationsutbyte hela tiden, förklarar Harviainen.

Lekfulla, coopetitiva branscher kännetecknas av öppenhet, inkludering  och stort förtroende för varandra. Man firar varandras framgångar eftersom marknaden oftast är utomlands. Varje framgång ses som en vinst för alla.

Fördelarna med lekfulla, coopetitiva industristrategier  

När det inte finns några onödiga företagshemligheter, så vet alla vad konkurrenterna håller på med, vilket innebär att det aldrig lanseras väldigt likadana produkter. Man kan dra nytta av gemensam produktutveckling genom att träffas, dela med sig och lära av varandra. Inom spelindustrin har denna kultur resulterat i ett erkänt värde för arbetstagare:

- Den digitala spelbranschen är den enda bransch i Finland som får en ansenlig mängd öppna jobbansökningar utomlands ifrån och som faktiskt också rekryterar på det sättet, säger Vesa.

Enligt Vesa och Harviainen kan dessa idéer också tillämpas på andra branscher. Du kan lära dig av bästa praxis från spelindustrin, men man måste hitta sitt unika sätt att tillämpa dem.

Sprudlande, positiv stämning bland alumnerna på Hankendagen 2023

Hankenalumnen Micke Paqvalén tillbringade Hankendagen tillsammans med vänner. Paqvalén är en entreprenör som kände igen och höll med om mycket i Mona Riabackes föreläsning.
- Ämnet är aktuellare än någonsin och det var ett väl valt tema för seminariet. Risk och förändring är något som vi bara måste lära oss att leva med, precis som AI eller Chat GPT.

Besökare på Hankendagen

Anna af Schultén och Linda Gustafsson kom tillsammans till Hankendagen och båda uppskattade möjligheterna att nätverka på seminariet.
- Hankendagen har intressanta teman och jag har deltagit online några gånger tidigare, men det här är första gången jag är här på plats. Det är roligare att vara här, man fokuserar mer på programmet och det är verkligen trevligt att träffa folk!   

På Hankendagen presenterades också segrarna i det årliga Finnish Innovation Index (FII). FII listar de mest innovativa företagen enligt finska konsumenter. En panel bestående av företag som klarat sig bra enligt indexet, diskuterade de viktigaste framgångsfaktorerna för företagens innovationsförmåga.

Panel på Hankendagen

Panelen bestod av Timo Hulmi, landschef på IKEA, Tuomas Salusjärvi, EVP på Valio, Lars Peter Lindfors, EVP på Neste och Kristina Heinonen, professor i marknadsföring.
Läs mer om indexet och resultaten här:
Finlands innovationsindex 2023 Opens in new window

Seminariet avslutades med att rektor Ingmar Björkman presenterade Årets Alumn 2023: Kurt Björklund.
Läs mer om honom här: Årets alumn: Kurt Björklund Opens in new window

Länk till bildgalleri  Opens in new window

Länk till inspelning* Opens in new window
*Mona Riabackes presentation är inte inkluderad i inspelningen

Hankendagen firas nästa gång i Vasa i maj 2024 - Välkommen!

Text: Marlene Günsberg
Bild: Niklas Gerkman