| 23.11.2022

UNIFI uttrycker sin oro över situationen för iranska studenter och universitetspersonal

De storskaliga protesterna i Iran har pågått i flera veckor. Protesterna började spridas i Iran den 16 september efter att en 22-årig student, den iransk-kurdiska kvinnan Mahsa Jina Amini, avlidit när den iranska så kallade moralpolisen grep henne.

Demonstrationer har också anordnats vid flera iranska universitet. Reaktionerna från Irans säkerhetsstyrkor och polisstyrkor på protesterna har varit våldsamma och lett till förluster av människoliv och omfattande skador.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI Opens in new window fördömer all användning av våld. UNIFI uttrycker sin solidaritet med iranska studenter och universitetspersonal och stöder deras fredliga ansträngningar att leva i ett fritt och demokratiskt land som respekterar nationella och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

UNIFI understryker att de finländska universiteten är kulturellt mångfaldiga samfund, vars medlemmar måste behandlas lika oavsett nationalitet. Universiteten har åtagit sig att främja jämställdhet och jämlikhet i all sin verksamhet.