Disputation - Sebastian Schauman

Place
Helsingfors,
Online
Room
Futurum
disputation banner sebastian schauman 2022
Doktorand Sebastian Schauman disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "Meaningfulness and the Significance of Things - An Exploration of Meaningful Consumer-Object Relations".

Doktorand: Sebastian Schauman

Huvudämne: Marknadsföring

Avhandlingsmanuskriptets titel: Meaningfulness and the Significance of Things - An Exploration of Meaningful Consumer-Object Relations

Opponent och universitet: Elina Närvänen, Phd, Associate professor, Tampere University

Kustos: Kristina Heinonen

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via denna länk.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via den här länken

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.