WWF Green Office

Vi använder WWF:s Green Office som environmental management system (EMS).

WWF Green Office är en tjänst som hjälper organisationer med sitt miljöarbete.  

Som en åtgärd i Hankens miljöplan började vi processen för att bli en Green Office under hösten 2009, genom att skriva under ett kontrakt med WWF. Vi blev godkända ett år senare, i oktober 2010, och fick därmed rättigheten att använda Green Office logot. 

Senaste granskningen av WWF gjordes februari 2023 i Helsingfors och april 2023 i Vasa. Båda campusarna fick godkänt i granskningen, vilket innebär att vårt Green Office godkännande fortsätter ytterligare tre år.