|
Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration.