Antagning på basis av studier vid öppna universitetet

På den här sidan hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basis av avlagda öppna universitetsstudier.

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens kandidatutbildning utan att delta i urvalsprovet.

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier.

Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet, medan 60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period vid vilket öppet universitet som helst i Finland. Läs de noggrannare kriterierna via flikarna nedan.

Ansökningstiden är 16.3–30.3.2022 kl.15.00

För att antas till Hanken på basis av Öppna universitetsstudier måste du förutom att uppfylla kraven för endera Snabbleden eller 60 sp, även lämna in en officiell ansökan i studieinfo.fi-portalen.

Din ansökan via öppna universitetsstudier påverkar inte dina andra ansökningar i till exempel gemensam ansökan. Även om du ansöker om en plats via "studier vid öppna universitetet" kan det löna sig att också ansöka om en studieplats via den gemensamma ansökan och skriva vårt Urvalsprov ifall du t.ex. i april märker att du inte kommer att kunna avlägga de sista kurserna.

Att hitta ansökningsblanketten

  • Gå till studieinfo.fi-portalen.
  • Sök på tex "Hanken kandidat" i sökfältet i Studieinfo och välj sedan Ekonomi, ekonomi kandidat och magister, sedan väljer du Hanken i listan med olika universitet i vänsta spalten
  • Nere på sidan finns olika lådor med antagningssätt och blanketter, välj "Öppna universitetsstudier, Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister"
Bilagor

Studieutdrag över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet ska lämnas in senast 6.4.2022 kl.15.00. Om du blir klar med kurser efter 6.4 har du möjlighet att lämna in studeiutdraget fram till den 4.6.

Om du avlagt Snabbleden alternativt alla dina 60 sp på Hanken så räcker det med ett inofficiellt studieutdrag. Hankens inofficiella studieutdrag kan du själv ladda ner från Sisu. Om du avlagt studier också vid andra öppna universitet i Finland behöver du ladda upp officiella studieutdrag eller en Min Studieinfo-länk. 

Notera!

Om du har en studierätt till en examen inom ekonomi vid ett finländskt universitet kan du inte bli antagen på basis av öppna universitetsstudier.

Alla som uppfyller både behörighetskravet för antagning via Öppna universitetstudier och Hankens språkkrav antas.

Det är enbart möjligt att bli antagen till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning (ej direkt till magisterutbildningen) på basis av öppna universitetsstudier. Info om antagningen till Hankens magisterutbildning hittar du här.

Läs mer om antagning via Snabbleden och 60 sp öppna universitets studier via länkarna nedan.