Personer Frank den Hond

Frank den Hond

Title

Professor

Hanken room

F 3.16

Department

Företagsledning och organisation (Helsingfors)