Pressmeddelandearkiv juli-september 2017

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

 

22.09.2017: Disputation: Företag utan verksamhet kan inverka fördelaktigt på patentsystemet

Färsk doktorsavhandling visar att företag utan verksamhet inte inverkar så negativt på patentsystemet som debatten hittills låtit påskina.

Företag utan verksamhet (FUV) är personer eller enheter som använder patent främst för att skapa vinst snarare än tillverka patentskyddade uppfinningar. FUV har ansetts som det största problemet i dagens patentsystem och har anklagats för att orsaka en mängd ogrundade patenträttegångar som sägs bli en börda för industrin och hindra tekniska innovationer.

Kelli Larson behandlar just den här typen av patentaktörer i sin avhandling The Exploitation and Enforcement of Patents By Non-practicing Entities: Practices, Developments, and Future Challenges.

-Mina resultat tyder på att trots den polariserade debatten om FUV, finns det väldigt lite empirisk forskning som skulle styrka största delen av kritiken som riktas mot FUV och deras sätt att tillämpa patent, säger Larson.

Avhandlingen erbjuder en mera balanserad syn på FUV diskussionen och tillför allmän kunskap om FUV-fenomenet överlag. Larsons forskning visar hur affärsmodellen för FUV-patent fungerar i verkligheten.

-Mina forskningsresultat visar att trots vissa nackdelar, har FUV också en gynnsam inverkan på patentsystemet. En fördel är att de hjälper patentägarna med att driva igenom sitt patent och det är en av grundstenarna i ett välfungerande patentsystem, sammanfattar Larson.

Kelli Larson disputerar i handelsrätt på sin avhandling The Exploitation and Enforcement of Patents By Non-practicing Entities: Practices, Developments, and Future Challenges måndagen den 25 september 2017 kl. 11.

Tid: 25.9.2017 kl.11
Plats: Festsalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Paul Torremans, University of Nottingham
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Hanken

Mera information:
Kelli Larson
Tfn: +358 40 3521 317
kelli.larson@hanken.fi

Till början av sidan

19.09.2017: Helsinki Graduate School of Economics breddar spetskompetents inom nationalekonomi

Efterfrågan på experter inom nationalekonomi ökar ständigt. För att svara på det här behovet förbereder Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet en ny enhet, Helsinki Graduate School of Economics.

För tillfället finns det en högklassig men alltför smal spets inom nationalekonomi i Finland. Samtidigt ökar mängden konsumentinformation och digitaliseringen framskrider, vilket förbättrar möjligheterna att fatta beslut på basis av data och ökar efterfrågan på experter inom nationalekonomi. Vård- och landskapsreformen ökar kraftigt behovet av ekonomiexperter på alla nivåer.

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet förbereder en gemensam enhet, Helsinki Graduate School of Economics, som ska bredda expertisen inom ekonomi i Finland. Det är tänkt att forskning och forskarutbildning ska ske inom nationalekonomins alla centrala delområden. Sålunda kan man öka mängden utexaminerade magistrar och doktorer och svara på efterfrågan av experter.

-De privata aktörernas och tredje sektorns roll i att producera social- och hälsovårdstjänster och annan offentlig service växer ständigt. I tjänstestyrningen strävar man efter kostnadseffektivet och därför behövs mera högklassig nationalekonomisk expertis inom både landskapen och statsförvaltningen, säger förvaltningspolitiska statssekreteraren Tuomas Pöysti på Finansministeriet.

Helsinki GSE ska bli en internationell forskarskola och forskningsenhet som konkurrerar om de bästa forskarna och studenterna med världens andra nationalekonomiska toppenheter. Antalet professurer ska stiga från 20 till 35 och också antalet utexaminerade ska öka. När Helsinki GSE är fullt utvecklat år 2022, skulle det utexamineras hälften flera ekonomie magistrar och nästan dubbelt flera ekonomie doktorer från huvudstadsregionens universitet.

Enligt universiteten är grundandet av Helsinki GSE ett centralt och nödvändigt steg i ledet att bygga Finlands framtida framgångar: både den offentliga och den privata sektorn behöver kunnande på internationellt hög nivå.

-Ekonomiskt kunnande behövs allt mera på nya områden inom ekonomin. I näthandeln behöver man optimeringsexpertis för att kunna utnyttja den enorma mängden data som finns tillgänglig. De ekonomiska vetenskaperna svarar på det här behovet, säger Aktias chefekonom Heidi Schauman.

Universiteten börjar nu förbereda grundandet av HGSE i sina egna organisationer.

Mer information:
Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet, p. 050 452 4690
Rektor Jukka Kola, Helsingfors universitet, p. 02941 22211
Professor Topi Miettinen, Hanken , p. 040 3521 406

Till början av sidan

13.09.2017: Disputation: Hur reagerar konsumenter på varumärkesberättelser?

Övertygande berättelser underhåller och engagerar sin publik. Därför är det ingen överraskning att marknadsförare gärna använder berättelser i sin marknadsföring. Så kallade brand stories förekommer exempelvis på förpackningar, i reklam, på webbplatser, i sociala medier och på prislappar i syfte att involvera och övertyga konsumenter. Det finns dock många obesvarade frågor om hur de påverkar konsumenter i kommersiella sammanhang.

I sin doktorsavhandling Let Me Tell You a Story. Consumer Responses to Company-Created Brand Stories undersöker Eeva Solja konsumenters reaktioner på olika typer av varumärkesberättelser på förpackningar, i reklam och i priskampanjer.

I många sammanhang, som t.ex. på förpackningar och i priskampanjer, är utrymmet för berättelsen mycket begränsat. Korta berättelser är typiska på till exempel ölflaskor och glassförpackningar. Tidigare forskning har emellertid inte undersökt om dylika korta berättelser påverkar konsumenter.

”Min studie visar att korta varumärkesberättelser på förpackningar och i priskampanjer kan medföra flera positiva kundreaktioner”, säger Solja.

Den känslomässiga laddningen i varumärkesberättelser är ett annat fokusområde i doktorsavhandlingen. Tidigare forskning tyder på att en berättelse måste väcka känslor för att engagera och involvera konsumenter. I praktiken är varumärkesberättelser dock sällan emotionellt engagerande, i synnerhet på förpackningar.

”Forskningsresultaten visar att faktabaserade berättelser lämpar sig bättre för förpackningar och priskampanjer, medan emotionella berättelser kan fungera bättre i reklam. Det lönar sig således att skräddarsy berättelsen för olika sammanhang för att uppnå maximal effekt”, sammanfattar Solja.

Eeva Solja disputerar i marknadsföring på sin avhandling Let Me Tell You a Story. Consumer Responses to Company-Created Brand Stories fredagen den 15 september 2017 kl. 12.

Tid: 15.9.2017 kl. 12
Plats: Festsalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken Svenska Handelshögskolan

Mer information:
Eeva Solja
tfn: +358 50 502 0501
eeva.solja@hanken.fi

Till början av sidan

06.09.2017: Hankens rektor Karen Spens inskriptionstal: Hankens främsta ledord är kvalitet

I sitt inskriptionstal befäste Hankens rektor Karen Spens att kvalitet måste vara det viktigaste måttet på universitetens nivå, i kombination med en stark internationalisering.

Rektor Karen Spens öppnade det 109:e läsåret i Helsingfors och 38:e i Vasa med ett inskriptionstal som tog avstamp i Hankens reviderade strategi Hanken 2025. Denna slår fast att högskolan även i fortsättningen kommer att satsa på högklassig forskning och forskningsbaserad utbildning med stark genomslagskraft och näringslivsrelevans, internationalisering och fokus på socialt ansvar och hållbarhet. Högskolan kommer även att investera i digitalisering och lärandemiljön.

Rektor Spens bekräftade Hankens fortsatta strävan att genom både nationellt och internationellt samarbete utveckla Hanken till en allt bättre handelshögskola.

- Intresset för att studera vid Hanken är fortsättningsvis starkt. För fjärde året i rad har kandidatutbildningen vid Hanken över 1100 sökande och de 125 s.k. Snabbledsplatserna vid Hankens öppna universitet sålde i år slut på en minut. Det stora intresset för Hanken ger oss framtidstro i vår strävan att uppnå vår vision, sade Spens.

Spens konstaterar att en stark ekonomisk bas är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten, trots att finansiella mått inte kan vara det enda måttet på ett universitets prestation. Hon riktade ett särskilt tack till dem som bidragit till Hankens medelinsamling, och konstaterade att Hankens grundkapital, vars avkastning används till att stärka Hanken i dess dagliga verksamhet, gör att Hanken klarat sig väl trots de nedskärningar som staten gjort i universitetens finansiering.

Karen Spens framhävde även Hankens roll som bärare av en nordisk identitet, vilken återspeglas i högskolans värderingar.

- En nordisk identitet som betonar öppenhet, integration, jämställdhet, ansvar och hållbarhet är något vi måste hålla fast vid. Inte bara för att värderingarna bidrar till en gynnsam miljö för individer och företag, utan för att de känns rätt i en värld där tillit, etiskt handlande och ansvar för en bättre framtid för kommande generationer blivit allt viktigare, säger Spens.

Internationalisering och flerspråkighet kommer fortsättningsvis att vara centrala element i Hankens verksamhet. Detta styrkte Spens genom att i år igen hålla sitt tal på både svenska och engelska.

Läs eller lyssna på hela rektors inskriptionstal
Läs mer om Hankens reviderade strategi

Mer information:
Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation
+358 40 3521 213
nina.olin@hanken.fi

Till början av sidan

13.07.2017: International Talent Programme hämtar världen till Finland och för Finland ut i världen

Hanken lanserar nästa höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.

International Talent Programme-initiativets syfte är att hämta internationella talanger till företagens förfogande och samtidigt höja de internationella studerandenas kännedom om den finländska företagsvärlden och förbättra deras sysselsättningsmöjligheter i Finland.

- Genom initiativet kan alla tre parter uppnå betydande fördelar. Våra internationella studerande får förstahandserfarenhet av ett företags affärsverksamhet. Samtidigt kan de erbjuda företagen insikter i deras respektive hemmamarknader. Hanken tar å sin sida exportföretagens behov i beaktande i vår studentrekrytering, berättar Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisning vid Hanken och en av initiativets primus motorer.

Hanken har en lång tradition av både internationalisering och samarbete med företag.

- International Talent Programme förenar dessa två grundpelare i vår verksamhet. Genom att föra samman universitet, företag och olika organisationer, kan vi skapa nytt kunnande till förmån för företagsvärlden och utveckla unika studieupplevelser för de studerande, säger Hankens rektor Karen Spens.

Programmet har redan engagerat utvalda, ledande företag så som Fazer, KPMG, PwC, StoraEnso och Wärtsilä. Som initiativets beskyddare fungerar de erfarna näringslivsprofilerna Ole Johansson, Anne Brunila och Henrik Steinbrecher.

- Utan internationellt kunnande är det omöjligt att klara sig globalt. Därför är den här typen av initiativ livsviktiga för den finländska konkurrenskraften. Jag hoppas att allt fler företag öppnar ögonen för de möjligheter samarbete med universitet kan erbjuda, säger Ole Johansson.

Programmet lanseras idag under SuomiAreena i Björneborg. Välkommen för att träffa oss på Fazers café (Yrjönkatu 12) kl. 11-12.

Tilläggsinfo ges av:
Minna Martikainen, prorektor
minna.martikainen@hanken.fi
tel. 040 3521 460

Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation
nina.olin@hanken.fi
tel. 040 3521 213

Till början av sidan

06.07.2017: Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS inbringade 11,8 miljoner euro

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insamlade medlen matchas av staten och stärker Hankens grundkapital.

Samtliga finländska universitet har drivit aktiva kampanjer och insamlingsresultatet placerar Hanken som fjärde största donationsmottagare, och mätt i relation till antalet examensstuderande så är Hanken den största mottagaren med bred marginal.

- Kampanjresultatet är långt över alla förväntningar och vi är djupt tacksamma för det breda stöd Hanken har bland sina alumner, samarbetspartners och vänner. Tack vare stödet kan Hanken fortsätta utvecklas som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola med högklassig utbildning och forskning, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS lanserades 10.12.2014 och pågick till 30.6.2017. Totalt 944 donatorer bidrog till kampanjen med ett totalbelopp om 11 827 050 euro till kampanjen. De insamlade medlen riktas till högskolans grundkapital ur vilket endast avkastningen används. Målet med kampanjen var att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan