Disputation - Sonja Sarasvuo

Plats
Online
Sarasvuo Disputation banner
Doktorand Sonja Sarasvuo disputerar i marknadsföring med avhandlingen "Coherence or diversity in corporate identity? – Varying perceptions of the company as sources for corporate branding"

 

Doktorand:  Sonja Sarasvuo

Huvudämne: Marknadsföring

Avhandlingsmanuskriptets titel: Coherence or diversity in corporate identity? – Varying perceptions of the company as sources for corporate branding

Opponent och universitet:  Sylvia von Wallpach, Copenhagen Business School

Kustos: Jaakko Aspara

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet här

 

Disputationen hålls per videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk

 

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.