Studerandestipendier Vasa

I Vasa har man delat ut stipendier åt förtjänta studerande som skrivit en god avhandling och / eller haft god studieframgång. Stipendiemedlen har donerats av Aktiastiftelsen i Vasa, Aktiastiftelsen i Korsholm och Vasa elektriska.

Aktiastiftelsen i Korsholm 

Goda avhandlingar (vitsord U eller MG):
Jessica Lepistö        Företagsledning och organisation
Dennis Nygård        Företagsledning och organisation
Cecilia Stortåg        Redovisning
Emma Friberg        Redovisning            
Janina Westerdahl        Redovisning            
Sebastian Lassila        Finansiell ekonomi

Aktiastiftelsen i Vasa 

Goda avhandlingar (vitsord U eller MG):
Elli Bergelin            Företagsledning och organisation
Vilhelm Ehrström        Redovisning            
Roni Rajamäki        Finansiell ekonomi
        
Goda språkstudier:
Minttu Lemola        Företagsledning och organisation

Vasa elektriska

Stipendiet går till studerande som inspirerats av energibranschen och haft god studieframgång
Lina Kamlin            Finansiell ekonomi