Avfallssortering i Helsingfors

Nedan hittar du alla olika avfallstyper listade som vi sorterar på Hanken.

Ifall det är något du undrar över gällande avfallshanteringen eller miljöarbetet på Hanken, skicka e-post till hankengreen@hanken.fi.

Bioavfall

BIOAVFALL
VAD: Med bioavfall avses organiskt, förmultnande, fast material.
VAR: Köksutrymmen och matsalen.
JO NEJ
 • Matrester
 • Skämda livsmedel
 • Skal och rens
 • Fasta fetter
 • Kaffe- och tesump
 • Tepåsar och filterpapper
 • Hushållspapper
 • Servetter och näsdukar
 • Växtdelar och vissnade blommor
 • Träbaserat strö för keldjur (spån, pellets m.m.)

Låt matresterna rinna av i avloppet för att avfallet inte ska bli för blött.

Häll matolja i en tät plastflaska och lägg den i blandavfallet.

 • Matolja och andra flytande fetter, häll dem i tätt plastkärl > i blandavfallet
 • Vätskor, spad > i avloppet
 • Blöjor, dambindor och andra motsvarande hygienprodukter (inte heller biologiskt nedbrytande) > i blandavfallet,
 • Plastkassar och -påsar > i bland- eller energiavfallet, i insamlingen av plastkassar
 • Mjölk- och saftburkar > i kartonginsamlingen
 • Läkemedel > till apoteket
 • Kattsand (sand, lera, bentonit m.m.) > i blandavfallet
 • Katt- eller hundavföring > i blandavfallet
 • Tuggummi, aska, cigarrettfimpar > i blandavfallet

 

Användning: Bio- och trädgårdsavfallet komposteras. Den färdiga komposten används som råvara till mylla eller som sådan för jordförbättring.

Papp

PAPP
VAD: Brunt papp och papplådor. Wellpapp används mycket inom industrin, av affärer och t.ex. storkök.
VAR: Separat vid innergården och köket. Tillsammans med kartong våningsvis vid insamlingspunkterna där papp separeras från kartong i samband med tömningen.
JO NEJ
 • Wellpapp
 • Brun kartong
 • Kraftpapper
 • Bruna kuvert
 • Bruna papperskassar

Vik wellpappplådorna och platta till dem.

Nitar, gem eller förpackningstejp behöver inte avlägsnas.

 • Våt eller smutsig papp
 • Förpackningar med yta av folie
 • Styrox, plast eller andra ämnen som är främmande för papp och kartong

 

Användning: Insamlingskartong och papp processas till fibermassa som lämpar sig för återvinning.

Kartong

KARTONG
VAD: Återvinningskartong utgörs av olika pappers-, kartong- och pappförpackningar från hem, storhushåll och kontor.
VAR: Våningsvis vid insamlingspunkterna där papp separeras från kartong i samband med tömningen.
JO NEJ
 • Pappburkar för vätskor; t.ex. mjölk- och saftburkar, också aluminiumfodrade
 • Kartong-, papp- och pappersförpackningar för torra produkter som t.ex. för kex och frukostflingor, socker- och mjölpåsar, bakelseaskar och äggförpackningar, kartongförpackningar för drycker som t.ex. sixpack
 • Pizzaaskar, också lite flottiga
 • Hylsor för WC-pappersrullar m.m.
 • Omslagspapper med plastad yta, t.ex. omslag för kopieringspapper
 • Alla papperskassar
 • Lådor av wellpapp

Skölj ur smutsiga vätskeförpackningar och låt dem torka.

Platta till förpackningarna och placera dem in i varandra.

Nitar, gem eller förpackningstejp behöver inte avlägsnas.

 • Smutsiga och osköljda förpackningar
 • Plastkassar och -askar
 • Styrox
 • Presentpapper med mycket tryckfärger och tejp

 

Användning: Insamlingskartong och papp processas till fibermassa som lämpar sig för återvinning.

Kontorspapper

KONTORSPAPPER
VAD: Kontorspapper insamlas separerat från annat insamlingspapper eftersom det är frågan om stora mängder på Hanken.

Sekretessebelagt avfall är dokument som innehåller konfidentiella uppgifter som ska förstöras på ett säkert sätt

VAR: I arbetsrummen (var och en ansvarar för tömningen), våningsvis vid insamlingspunkterna.
JO NEJ
 • Vitt kopierings- och maskinskrivningspapper
 • Adb-listor och kedjeblanketter
 • Rutigt blockpapper (bottenpappen dvs. kartong avlägsnas)
 • Färgat papper
 • Vått och smutsigt papper
 • Papp eller kartong
 • Brunt papper eller bruna papperskassar
 • Plast
 • Papper med aluminium- eller vaxyta
 • Kopieringspapprens omslagspapper

 

Användning: Av ljust kontorspapper som insamlas separat tillverkas mjukpapper som huhålls- och wc-papper.

Papper

PAPPER
VAD: Papper som kommer via postluckan hemma eller på arbetsplatsen samt skriv- och kopieringspapper sätts i pappersinsamlingen.

Sekretessebelagt avfall är dokument som innehåller konfidentiella uppgifter som ska förstöras på ett säkert sätt

VAR: I arbetsrummen (var och en ansvarar för tömningen), våningsvis vid insamlingspunkterna.
JO NEJ
 • Dagstidningar och tidskrifter
 • Reklam, broschyrer och andra motsvarande trycksaker
 • Telefon- och produktkataloger
 • Böcker med mjuka pärmar
 • Vitt tecknings- och blockpapper
 • Papperskassar av vitt papper
 • Vita kuvert (också med fönster, i hushållen alla kuvert eftersom papp (dit bruna kuvert skall läggas) inte samlas in separat)
 • Vått och smutsigt papper
 • Papp eller kartong
 • Brunt papper eller bruna papperskassar
 • Plast
 • Papper med aluminium- eller vaxyta
 • Kopieringspapprens omslagspapper

 

Användning: Pappret som insamlats processas så att smuts och färg avskiljs. Efter många skeden tillverkas i huvudsak tidningspapper av returmassan.

Glas

GLAS
VAD: Färgat och färglöst glas ska separeras från varandra.
VAR: På innergården i Helsingfors.
JO NEJ
 • Glasflaskor och -burkar

Skölj ur glasflaskorna och -burkarna.
Placera färglöst och färgat glas i olika behållare.

Avlägsna lock och korkar. Ringar kring flaskhalsen behöver inte tas bort.

Pantflaskor förs till butiken eller Alko.

 • Porslin och keramik
 • Fönsterglas
 • Spegelglas
 • Bilrutor
 • Värmehärdat glas (ugnsformar, kaffekannor, dricksglas)
 • Opalglas (exempelvis en del kosmetikburkar)
 • Kristall
 • Glödlampor

 

Användning: Det insamlade glaset används som råvara för tillverkning av nya glasförpackningar och glasull.

Metall

METALL
VAD: Småmetall är metallförpackningar som ska insamlas separat. Större metallföremål hör till metallskrot.
VAR: I köket samt vid IB.
JO NEJ
 • Konserv- och dryckburkar
 • Aluminiumformar och -folie
 • Metallock och -korkar
 • Metallskal för värmeljus
 • Tomma, torra målburkar
 • Tomma aerosolburkar (som inte skvalpar eller fräser)

Skölj resterna ur livsmedelsförpackningar.

 • Problemavfall som ackur eller målburkar som innehåller målfärg
 • El- och elektronikskrot som tvättmaskiner, elspisar, kylmaskiner, televisioner och adb-apparater

 

Användning: Den insamlade metallen används som råvara vid tillverkningen av nya metallprodukter.

Energifraktion

ENERGIFRAKTION
VAD: Energifraktion är separat insamlat avfall som inte kan återvinnas som material, men som kan utnyttjas vid energiproduktion. Sådant avfall är bland annat plastavfall.
VAR: Arbetsrummen och i en del allmänna utrymmen i huvudbyggnaden.
JO NEJ
 • Plastprodukter med beteckningen 01, 02, 04, 05 eller 06
 • Plastförpackningar som använts för livsmedel och andra produkter, också de som är märkta med 07
 • Plastkassar, -påsar och –film
 • Engångskärl av plast
 • Styrox
 • Skumplast
 • Fotografier och negativ
 • Kläder och textilier, dock inte läder, konstläder, skor och regnkläder
 • Papper, insamlingskartong eller trä som inte ska insamlas separat
 • PVC-plast (med beteckningen 03)
 • Produkter som innehåller aluminium, som kaffepaket, foliefodrade chipspåsar och -burkar
 • VHS-, C- och färgkassetter
 • Mappar, plastfickor, stordior, kontaktplast, brun pakettejp
 • Olika plaster som används vid byggande, som tapeter, golvbeläggning, lister, rör, slangar
 • Läder, konstläder, skor och regnkläder
 • Blöjor och motsvarande hygienprodukter

 

OH folier är ofta gjorda av PVC-plast men inte märkta med någon symbol, de skall läggas till blandavfall.

 

Användning: Av energifraktionen framställs avfallsbränsle som kan användas som tilläggsbränsle t.ex. i kraftverk och pappersbruk.

El- och elektronikapparater

EL- OCH ELEKTRONIKAPPARATER
VAD: El- och elektronikskrot (EES) är kasserade apparater som behöver elström eller elektromagnetiska fält för att fungera.
VAR: Datacentralen
JO NEJ
 • Stora och små hushållsmaskiner som kylskåp, frysar, tvättmaskiner, elspisar, mikrovågsugnar, dammsugare, kaffekokare, strykjärn och brödrostar
 • Data- och teletekniska apparater som datorer, bärbara datorer, printrar, kopieringsapparater, räknare, telefoner, telefonsvarare och faxar
 • Konsumentelektronik som radior, televisioner, videokameror och -bandspelare samt ljudåtergivningsapparater
 • Belysningsanordningar och ljusrör
 • El- och elektronikredskap som borrar, sågar, symaskiner och svetsar
 • Leksaker, redskap för fritid och sport som eltåg, tävlingsbilbanor, videospel samt idrottsredskap som innehåller el- och elektronikkomponenter
 • Bevaknings- och övervakningsanläggningar som brandvarnare, regleringsapparatur och termostat för uppvärmningen

El- och elektronikskrot får inte läggas i blandavfallet och inte heller i fastighetens avfallsutrymmen.

 • Elledningar -> metallskrot
 • Kablar -> metallkablar metallskrot, övriga blandavfall
 • Förbränningsmotorer (bil- o. dyl. motorer) -> metallskrot
 • Glödlampor, halogenlampor -> blandavfall

 

Användning: Osorterat avfall hamnar på avstjälpningsplaten, där det inte längre kan sorteras.

Blandavfall

BLANDAVFALL
VAD: Blandavfall är avfall som inte kan återvinnas eller som inte går att samla in för återvinning.
VAR: Köksutrymmen, toaletter och matsalen.
JO NEJ
 • Engångsblöjor och dambindor
 • Porslin
 • Läder och gummi
 • Dammsugarpåsar
 • Glöd- och halogenlampor samt säkringar
 • Produkter av PVC-plast (med beteckningen 03)
 • Aska och cigarrettfimpar
 • Plaster med aluminiumyta som kaffepaket och chipspåsar
 • Kattsand (sand, lera, bentonit m.m.)
 • Katt- eller hundavföring
 • Tuggummi, aska, cigarrettfimpar
 • OH-plast är ofta tillverkade av PVC-plast.
 • Allt som går att återvinna eller hör till problemavfall
Användning: Osorterat avfall hamnar på avstjälpningsplaten, där det inte längre kan sorteras.

Problemavfall

PROBLEMAVFALL
VAD: Problemavfall eller farligt avfall är ett ämne eller ett föremål som tagits ur bruk och kan förorsaka särskild fara eller skada för hälsan eller miljön.
VAR: Vid IB.
JO NEJ
 • Energisparlampor och andra lysrör
 • Febertermometrar med kvicksilver och kasserade läkemedel (i huvudsak till apoteket)
 • Kasserade ackumulatorer, oljeavfall, oljefilter och annat oljigt avfall
 • Lösningsmedel som terpentin, tinner, aceton och tvättmedel som innehåller lösningsmedel
 • Flytande målfärger, lim och lack samt träskydds- och impregneringsmedel
 • Aerosolburkar (skvalpar eller fräser, märkta med varning för farliga kemikalier)
 • Tryckimpregnerat trä
 • Basiska tvätt- och rengöringslösningar
 • Bekämpnings- och desinficeringsmedel
 • Starka syror som svavelsyra
 • Halonsläckare, gasflaskor och andra tryckbehållare
 • Batterier
 • Allt som går att återvinna eller hör till blandavfall.

 

Användning: Problemavfall går inte att återanvända.