Hankens Eurocard betaltidskort

Anhållan om Hankens Eurocard betaltidskort

Hanken Eurocard betaltidskort är personliga och kan beviljas till Hanken anställda, som för sina arbetsuppgifter behöver ett betaltidskort. Betaltidskort får användas enbart för utgifter som hänför sig till arbetsuppgifter som skall bekostas av eller via högskolan. Samtliga inköp skall redovisas i reseadministrations- och kostnadskontrollsystemet M2.

Om du som Hanken anställd behöver ett betaltidskort så kan din förman anhålla om ett Hanken Eurocard betaltidskort till dig.

Det undertecknade originalet eller en skannad kopia av det undertecknade originalet (Eurocard anhållan) skall skickas till ekonomiavdelningen, ekonavd@hanken.fi, för vidare behandling.

Eventuella förändringar skall omedelbart meddelas till ekonomiavdelningen, ekonavd@hanken.fi

Kortet skall återlämnas till ekonomiavdelningen då anställningsförhållandet upphör.

 

Eurocard kontaktuppgifter:

Eurocard kundservice www.eurocard.fi

Telefon +358 (0)9 69399301

Spärrtjänst +358 (0)8 0015 5777