| 16.09.2022

Donatorer och partnerföretag firades på Hanken

Publik i festsalen på Tackfesten 2022
Svenska handelshögskolan tillhör en utvald grupp av ledande internationella handelshögskolor, vilket i hög grad möjliggörs av ett starkt stöd av donatorer och partnerföretag. För att uttrycka sin tacksamhet bjöd Hanken in supportrarna till partnerstämma och donatormiddag den 8 september 2022.

– Det finns ungefär 14 000 handelshögskolor i världen och Hanken placerar sig konsekvent bra i globala jämförelser. I ett nordiskt sammanhang är vi bland de fem bästa, oavsett om vi tittar på undervisningsrelaterade eller forskningsrelaterade rankningar. Sådana prestationer hade inte varit möjliga utan ert generösa stöd, sade Hankens rektor Ingmar Björkman i sitt tal till donatorerna och samarbetspartnerna.

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken, som avslutades i juni i år, överträffade alla förväntningar och samlade in 6,6 miljoner euro. Kampanjen fick stöd från totalt 691 privatpersoner, organisationer och stiftelser.

– Med den kommande matchningen från regeringen kommer Hanken att kunna tillföra en betydande summa pengar till sitt grundkapital. Med hjälp av detta kan Hanken fortsätta att driva högkvalitativ verksamhet för våra studenter och också göra strategiska investeringar för framtiden, konstaterade rektor Björkman.

På tackfesten firades också stödet och samarbetet med Hankens partnerföretag.

– Samarbetet med våra partnerorganisationer är av avgörande betydelse för oss. Våra samarbetspartners bidrar med mycket till vår skola och i gengäld kan de rekrytera topptalanger från Hanken, sade rektor Björkman.