| 19.04.2022

En koherent identitet är inte alltid nyckeln till framgångsrik företagsmärkeshantering

I företagsmärkesforskning är det ett vanligt antagande att koherens och enhetlighet över tid är fungerande principer för att utveckla en företagsidentitet. Många av dessa äldre antaganden blir utmanade av realiteterna i vårt alltmera mångsidiga näringsliv. Sonja Sarasvuo, som nyligen disputerade på Hanken, hjälper bestrida dessa grundläggande antaganden.

 

”Min avhandling visar att intressenter har mångsidiga uppfattningar om företag av många olika orsaker. Anställdas uppfattningar om företagsidentiteten kan variera beroende på deras professionella bakgrund eller kultur. Därtill så beror det på vilka kunder de bemöter på daglig basis. Kunders uppfattningar om företag varierar likaså, beroende på deras erfarenheter med företag; till exempel längden av relationen de har med företaget, eller vilka tjänster de har köpt specifikt. Dessa insikter kan appliceras i många olika företag, även om mina resultat är speciellt dragna från en business-to-business-kontext."
 
Läs mer om Sonjas avhandling samt lär dig mer om hur man skapar betydande företagsidentiteter på CERS-bloggen (på engelska) här.