Hanken в обществе

Научные исследования Hanken и образовательные программы оказывают большое влияние на общество. Вся деятельность очень тесно связана с окружающим сообществом на региональном и международном уровнях. Мы даем нашим выпускникам навыки для работы в бизнес-среде, а наши программы для руководящего звена оказывают влияние на практику управления сегодняшнего дня и будущего.

Mission

Vår mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera etik, samhällsansvar, och hållbarhet i all vår verksamhet. All vår verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring. Läs mer 

Våra hållbarhetsområden
Последнее
Мероприятия