Hanken в обществе

Научные исследования Hanken и образовательные программы оказывают большое влияние на общество. Вся деятельность очень тесно связана с окружающим сообществом на региональном и международном уровнях. Мы даем нашим выпускникам навыки для работы в бизнес-среде, а наши программы для руководящего звена оказывают влияние на практику управления сегодняшнего дня и будущего.

Samhällsansvar och hållbarhet genomsyrar all verksamhet på Hanken genom vår mission, vision och strategi Hanken 2030.

 

Våra styrkeområden inom forskning inkluderar:

Hanken byggnaden utifrån med flaggor
Vår mission
Vår mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera etik, samhällsansvar och hållbarhet i all vår verksamhet. All vår verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring.
BBC-film 'Aiming Higher' om samhällsansvar på Hanken
Hanken Svenska handelshögskolan har blivit utvald som ett av de 21 universitet globalt och enda nordiska universitetet, som deltar i serien Aiming Higher som görs av BBC StoryWorks.
Clip from BBC Aiming Higher film about Hanken