| 25.08.2016

Välkommen till Hanken!

Totalt drygt 480 nya studerande inleder sina studier vid Hanken i höst.

Det nya läsåret 2016-2017 inleds 1.9 kl.13 med inskription i Helsingfors och 2.9 kl.13 i Vasa. Introduktionsdagar för de nya studerandena hålls 24-26.8 både i Helsingfors och Vasa.Hanken antog i år sammanlagt 288 nya studerande till kandidatnivån till Helsingfors och Vasa. I år antogs rekordmånga nya kandidatstuderande via direktantagningen, vilket betyder att 27 sökande erbjöds en studieplats direkt på basis av studentbetyget.Hanken hälsar också sina ca 180 nya magisters- och 10 forskarstuderande välkomna!För tilläggsinformation vänligen kontakta Hankens ansökningsservice:
ansokan@hanken.fi (rekommenderas) eller 040-3521 388