| 07.06.2016

Doktorsavhandling: Mätning av fonders prestanda med hjälp av nätverksteori

EM David González disputerar 8 juni i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays on Mutual Fund Performance”.

I sin doktorsavhandling “Essays on Mutual Fund Performance”, tar David González sig an fonder och nätverk. González närmar sig frågeställningen genom ett komplext förhållningssätt till nätverk för att utreda korskorrelation mellan fonder.González studerar hur fondernas resultat påverkas av informationskopplingar och uppskattar informationskopplingarnas betydelse genom att mäta deras centralitet i ett nätverk av fonder. Centralitet används som ett mått på hur hög korrelationen är mellan avkastningen från viss fond och andra fonder på marknaden.- Centralitet antyder tillgång till inofficiell information om marknaden, vilket borde ha en positiv inverkan på fondens resultat. Resultaten visar att det, efter kontroll för ålder, storlek, omsättning och inaktivitet, finns ett signifikant förhållande mellan resultat och position i nätverket, säger González.Resultaten visar också att det existerar en länk mellan uthållighet och korrelation fonderna emellan, vilket ytterligare stöder att centraliteten och resultate är kopplade.González undersöker också hur korrelationen mellan fonderna förklarar flockbeteende inom fondindustrin.- Flockbeteende är då en investerare baserar sina investeringsbeslut på andra investerares eller analytikers rekommendationer, i stället för att investeringen är resultatet av en rationell process där man samlar och analyserar information. Resultaten visar att flockbeteende är uppenbart inom fondbranschen och att det korrelerar med graden av centralitet i nätverket, tillägger González.EM David González disputerar 8 juni i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays on Mutual Fund Performance”.Datum och tid: 8 juni 2016, kl. 10
Plats: Promotionssalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Wolfgang Bessler, Justus-Liebig-Universität Giessen
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska HandelshögskolanAvhandlingen kan laddas ner via denna länk:
http://hdl.handle.net/10138/162991 För ytterligare information:
David González
E-mail: david.gonzalez@hanken.fi