| 01.09.2021

Borgmästare Juhana Vartiainen gav studievägledning på Hankens inskription: ”Nationalekonomin erbjuder en god grund för att förklara i stort sett alla samhälleliga fenomen”

Vartiainen
Det behövs mer nationalekonomiskt tänkande, diskussion och resonerande i Finland. Det framhävde Helsingfors nyvalda borgmästare Juhana Vartiainen, som talade till de nya studenterna på Svenska handelshögskolans inskription på onsdagen. Evenemanget spelades in på Hanken i Helsingfors och sändes online.

Se hela sändningen här.

- Nationalekonomin erbjuder en god grund för att förklara i stort sett alla samhälleliga fenomen. Vi behöver en omfattande och djup förståelse för de olika sektorerna i ekonomin för att förstå utvecklingen och våra föreliggande utmaningar. Utan utmärkta kunskaper i ekonomi kan vi inte lösa så många problem, sade Vartiainen, som är politices doktor med nationalekonomi som huvudämne.

Klimatförändringen och anpassningen till den och de utmaningar som den åldrande befolkningen medför är några exempel på områden där det enligt Vartiainen behövs nationalekonomiskt tänkande.

Vartiainen betonade i sitt tal betydelsen av att universiteten erbjuder internationellt konkurrenskraftig utbildning och lockar utländska talanger till Finland. Han förde därtill specifikt fram vikten av det nordiska samarbetet.

Rektor Karen Spens: Finland bör satsa på forskning

Rektor Karen Spens hälsade sina studenter, sin personal och sina gäster välkomna till ett nytt läsår som förhoppningsvis kommer att övergå till normala närstudier senare under läsåret.

Spens betonade i sitt tal vikten av internationalisering vid universiteten och bekräftade att Hanken fortsätter att vara i nationell topp då det gäller hög andel internationella lärare och forskare, och banbrytande i att ha en obligatorisk utbytesperiod för alla studenter inom kandidatexamen. Hanken vill i framtiden ha allt fler internationella studenter till Hanken, studenter som senare vill trivas och leva i Finland. Hanken satsar också på sitt ansvar att utbilda svenskkunniga ekonomer och hälsade med värme de allt fler nya studenterna från Sverige och studenterna med finsk skolbakgrund välkomna till de svenskspråkiga utbildningarna.

Andra teman som Spens bland annat tog upp i sitt tal var betydelsen av livslångt lärande och forskningsfinansieringen i Finland.

- Om vi vill att Finland ska hänga med i utvecklingen är det nu dags att satsa på forskning och utbildning. Det har på många håll konstaterats att man nog satsar på utbildningen, men det tycks inte finnas förståelse för att om vi väljer att inte satsa på forskning är vi onekligen inne på att på samma gång försvaga utbildningen. De är och kan inte ses som separata frågor på universiteten, konstaterade Spens.

På programmet stod också hälsningar från Hankens styrelseordförande Jannica Fagerholm och studentkårens ordförande Daniel Karlsson. Svenska handelshögskolans hedersmedalj i brons som tilldelas som erkänsla för 25-årig tjänstgöring mottogs av universitetslärare Karl Felixson. Därtill premierades studenter för utmärkta kandidat- och magisteravhandlingar.