Vår SDG Dashboard

SDG Dashboard är en dataanalys platform som stöder universitet och högskolor i rapporteringen av FNs Globala mål för hållbar utveckling och i delandet av bästa tillvägagångssätt.

SDG Dashboard tillhandahålls av Haub School of Business vid Saint Joseph's University.

Klicka här för att se verktyget på en mobilenhet.

 

Tags