Disputation - Hannu Ritvanen

Date
Place:
Helsinki
Room
Auditorium Maxen
Hannu Ritvanen disputerar i företagsledning och organisation på avhandlingen Managing Intellectual Capital-Related Risks - A Relational Approach.

Opponent och universitet: Dr. Jan Mouritsen - Copenhagen Business School
Kustos: Karl-Erik SveibyDu kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här