| 06.02.2019

Hanken erbjuder nya studentbostäder

Hanken är delaktig i två byggprojekt, varav det första huset nu står färdigt och de första hyresgästerna flyttade in 1.2.2019. Det finns ännu lediga bostäder att ansöka om.

Majsporten består av 103 lägenheter fördelat på 85 ettor, 14 tvåor och fyra treor. Majsportens studentbostäder samägs med Yrkeshögskolan Arcada. Man kan ansöka om en hyresbostad om man är närvaroanmäld vid Hanken. Hyran varierar mellan 470-940 euro/månad beroende på bostadens storlek.

Det finns ännu några lediga bostäder för hankeiter per 6.2.2019. De lediga är stora ettor, par- och kompisbostäder.

Det andra byggprojektet på Busholmen färdigställs 2021 och kommer att rymma över 80 nya bostäder, enkom för Hankens studenter.

Mera information:

https://www.hanken.fi/sv/studier/studieliv/studentbostader